83

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΥΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 46
Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Δανιηλίδης
Website https://www.athenianbrewery.gr/gr/el/age-checker/?return=home

ABOUT ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΥΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 206,83
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 34,60
EBITDA (%) 9,8
Πάγια (εκ. ευρώ) 220,14