Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα 2019

Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονοµίας, οι κλάδοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και οι παράγοντες που επηρέασαν τις οικονοµικές επιδόσεις των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας.

Το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα το 2018 ήταν σίγουρα βελτιωµένο, καθώς συνεχίστηκε η ανάκαµψη του 2017, και αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση του ΑΕΠ και στη µείωση της ανεργίας. Θετικά συνέβαλαν οι εξαγωγές, οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση, που εµφάνισε αύξηση κατά 0,8% σε ετήσια βάση στο 9µηνο του 2018. Και οι επενδύσεις, όµως, φάνηκε ότι επηρεάστηκαν από την ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µε τις εκτιµήσεις να είναι αρκετά αισιόδοξες, καθώς θα ενισχύονται η εµπιστοσύνη και η ρευστότητα των τραπεζών σταδιακά.

Αναµφισβήτητα οι εξαγωγές έπαιξαν τον πιο σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος εµφανίζοντας σηµαντική αύξηση κατά 15,7% ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2017, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να έχουν προορισµό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι αποτέλεσαν τον κύριο µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας.

Παρατηρώντας κάποιος τη  λίστα µε τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες στην Ελλάδα, µπορεί εύκολα να διακρίνει όλα τα παραπάνω. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων εµφανίζει θετική µεταβολή στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ – EBITDA), ενώ τα 2/3 του δείγµατος παρουσιάζουν αυξηµένο Κύκλο Εργασιών την τελευταία διετία. Αξίζει να τονίσουµε ότι στη λίστα του 2018 ο ελάχιστος Κύκλος Εργασιών είναι περίπου 180 εκατ. ευρώ, ενώ του 2017 ήταν 148 εκατ. ευρώ, κάτι που αποδεικνύει τη βελτιωµένη πορεία της χρονιάς. Επίσης, πρέπει να αναφέρουµε ότι και στη φετινή λίστα έχουµε αρκετές νέες εγγραφές, µε 26 επιχειρήσεις να έχουν εµφανιστεί σε αρκετά παλαιότερες λίστες ή να εµφανίζονται για πρώτη φορά.  Η πρώτη πεντάδα παραµένει σταθερά στις ίδιες θέσεις στην κατάταξη για τρίτη χρονιά, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγµατος δεν έχει µετακινηθεί σηµαντικά.

Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τους κλάδους δραστηριοποίησης, παρατηρούµε ότι και το 2018 ο κλάδος των καυσίµων παραµένει ο µεγαλύτερος σε µεγέθη Κύκλου Εργασιών, εµφανίζοντας, µάλιστα, σηµαντικές αυξήσεις. Σε αυτό συνέβαλαν η αύξηση του µέσου όρου των τιµών των προϊόντων πετρελαίου και η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου.

∆εύτερος κλάδος σε επίπεδο ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών είναι αυτός των τραπεζών και των ασφαλιστικών. Παρ’ όλα αυτά, η κερδοφορία των τραπεζών παραµένει αδύναµη, ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ένας από τους βασικούς στόχους των τραπεζών παραµένει η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που παρά τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους παραµένουν ακόµη σε υψηλά επίπεδα. Αυτό δυσχεραίνει την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε υγιείς επιχειρήσεις, προκαλώντας περισσότερα εµπόδια στις επενδύσεις.

Η κατάταξη των εταιρειών του κλάδου των σούπερ µάρκετ δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου συγκριτικά µε το 2017, µε εξαίρεση την απουσία της ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Α.Ε., η οποία ανήκει πλέον στον όµιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ. Σχεδόν όλες οι εταιρείες παρουσιάζουν αύξηση του Κύκλου Εργασιών το 2018, ενώ στα ΚΠΤΦΑ η εικόνα δεν είναι η ίδια, µε τις τρεις από τις επτά εταιρείες να εµφανίζουν µείωση. Είναι ένας κλάδος µε κινητικότητα τα τελευταία χρόνια και αυτό αποτυπώνεται στα µεγέθη του και στις µεταβολές τους.

Μεγάλος κλάδος και άµεσα συνδεδεµένος µε τον προηγούµενο είναι αυτός των Τροφίµων και Ποτών. Ο συγκεκριµένος κλάδος είναι ένας από τους σηµαντικότερους της ελληνικής οικονοµίας, έντονα ανταγωνιστικός και εξωστρεφής. Οι πωλήσεις φαίνεται να διατηρούν την ανοδική πορεία του 2017, µε µόνο δύο εταιρείες να εµφανίζουν µειωµένα αποτελέσµατα. Σχεδόν ίδια είναι και η εικόνα της λειτουργικής κερδοφορίας µε θετική µεταβολή τη διετία για τις περισσότερες εταιρείες.

Η φαρµακοβιοµηχανία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της εγχώριας µεταποίησης µε έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, κατατάσσοντας το ελληνικό φάρµακο δεύτερο εξαγώγιµο προϊόν για το 2018, και ένας από τους λόγους που οι πωλήσεις εµφανίζονται αυξηµένες τη χρονιά αυτή. Από την άλλη, τα ΚΠΤΦΑ έχουν πτωτική πορεία για τις περισσότερες εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα. Βασικός παράγοντας που εµποδίζει την ανέλιξη του κλάδου είναι οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback) που καλούνται να καλύψουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις λόγω ανεπαρκούς δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης.

Επίσης, παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των αυτοκινητοβιοµηχανιών που υπάρχουν  στη λίστα, ο κλάδος εµφανίζεται βελτιωµένος, µε αυξηµένα τα µεγέθη των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας. Μάλιστα, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, το 2018 καταγράφηκε αύξηση 11,7% συγκριτικά µε το 2017, µε τις πωλήσεις των αυτοκινήτων να διαµορφώνονται πάνω από τις 100.000. Φαίνεται ότι ο κλάδος κινείται θετικά, παρά τις πολλές αναδιατάξεις στον κλάδο, το κλείσιµο καταστηµάτων και τις πτωχεύσεις εισαγωγικών εταιρειών. Η σταθερή και η σχετικά καλή πορεία των µεγεθών των επιχειρήσεων φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και το 2019, καθώς οι µέχρι τώρα ενδείξεις για τη χρονιά είναι ευοίωνες. Σε αυτό βοηθά η οικονοµική σταθερότητα, ιδίως µετά τις εκλογές, µε την ελληνική οικονοµία να βρίσκει βηµατισµό. Οι εξαγωγές συνεχίζουν και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας µε ισχυρές αυξήσεις, ενώ άνοδο εµφανίζει και η βιοµηχανική παραγωγή. Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα είναι καλές µε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% και υποχώρηση της ανεργίας στο 18,1% για το 2019. Μέσα στο κλίµα αυτό περιµένουµε την επόµενη έρευνα για να επιβεβαιώσει τις εκτιµήσεις αυτές µε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.

Δείτε όλη τη λίστα, τους πίνακες, τα στοιχεία των κλάδων και όλους τους δείκτες αναλυτικά στο Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τάσος Ζάχος, Kατερίνα Μιχαλοπούλου
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Infobank Hellastat

Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα 2019

[#] COMPANY SECTOR
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
2 MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ
3 ΔΕΗ
4 ΟΠΑΠ
5 ΟΤΕ
6 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
7 ALPHA BANK
8 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
9 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
10 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
13 EUROBANK
14 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
15 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
16 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
17 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
18 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
19 ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.
20 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
21 MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.
22 ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
23 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
24 ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.
25 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.
26 JUMBO Α.Ε.Ε.
27 REVOIL Α.Ε.Ε.Π.
28 ΕΘΝΙΚΗ Η Α.Ε.Ε.Γ.Α.
29 J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
30 ΕΤΕΚΑ Α.Ε.
31 WIND HELLAS
32 CHIPITA
33 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
34 COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
35 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
36 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
37 ΙΝΤΡΑΚΟΜ
38 AUTOHELLAS
39 ΠΕΝΤΕ ΑΕ
40 FOURLIS ΑΕ
41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
42 EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP
43 NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
44 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
45 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.
46 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
47 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε.
48 ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
49 NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
51 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Α.Ε.
52 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
53 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.
54 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
55 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.
56 ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
57 NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε.
58 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.
59 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
60 ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.
61 KOSMOCAR A.E.
62 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
63 ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
64 FORTHNET A.E.
65 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
66 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.
67 ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
68 FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
69 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
70 RETAIL WORLD Α.Ε.
71 ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.
72 FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
73 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.
74 ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
75 TELEPERFORMANCE HELLAS Α.Ε.
76 GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
77 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
78 ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
79 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
80 ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.
81 SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
82 AIGLON Α.Β.Ε.Ε.
83 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΥΠΟΙΙΑ Α.Ε.
84 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.
85 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
86 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
87 ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.
88 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.
89 ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
90 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
91 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
92 MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
93 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
94 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
95 FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε.
96 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
97 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
98 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
99 ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.
100 ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.