50

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 56
Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Σαράντης
Website https://www.hellenicdairies.com/

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Η “Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.” παράγει περισσότερα από 100 προϊόντα και διαθέτει πάνω από 500 κωδικούς, ενώ τα προϊόντα της μπαίνουν καθημερινά σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά μέσω των επωνυμιών «Όλυμπος», «Ροδόπη» και «Τυράς». Επίσης, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στο εξωτερικό, καθώς γύρω στο 52% των πωλήσεών του αφορά στις εξαγωγές. Τα αδέλφια Σαράντη με βάση τα Τρίκαλα έχουν δημιουργήσει μια επιχείρηση που διαρκώς καινοτομεί και εισάγει τα πιο προηγμένα παραγωγικά πρότυπα. Ο όμιλος δημιουργεί νέο ψυγείο με χωρητικότητα 25.000 παλέτες για την αποθήκευση τόσο της παραγόμενης φέτας, όσο και του γιαουρτιού, το μεγαλύτερο ψυχόμενο logistics center στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και εισέρχεται στην αγορά του χαλουμιού, με νέο ιδιόκτητο εργοστάσιο στην Κύπρο. Επίσης, πραγματοποίησε εμπορική επέκταση στη Γαλλία, ιδρύοντας τη θυγατρική Olympus Foods France.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 339,41
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 9,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 53,02
EBITDA (%) 3,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 191,02
Συνολικός δανεισμός (%) 174,48
Πάγια (εκ. ευρώ) 468,25