1

ΕΛΠΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 1
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης
Website https://www.helpe.gr/

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Για ακόμη μια χρονιά η εταιρεία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Παρόλο που το 2019 τα ΕΛΠΕ αντιμετώπισαν το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών, τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική θέση κρίθηκαν ιδιαίτερα ισχυρά. Κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 201 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. έναντι 111 εκατ. ευρώ επηρεαζόμενα από τις μεταβολές των διεθνών τιμών αργού, οι οποίες υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών.

Ωστόσο, η θετική εικόνα που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίμων, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%, κάνει τη διοίκηση των ΕΛΠΕ να θεωρεί ότι ο κλάδος γυρνά επιτέλους σελίδα, αφήνοντας πίσω τις άσχημες ημέρες. Λαμβάνοντας δε ως δεδομένο ότι τα ορυκτά καύσιμα θα καθίστανται τα επόμενα χρόνια όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά εξαιτίας του υψηλού κόστους των εκπομπών άνθρακα, το πετρέλαιο εκτιμάται ότι θα συνεχίσει μέχρι και το 2050 να καλύπτει περίπου το 33% της ενεργειακής ζήτησης.

Την ίδια ώρα, το μήνυμα από την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ήταν θετικό, με την αγορά να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των ΕΛΠΕ και να συμβάλλει στη μείωση του ετήσιου κόστους χρηματοδότησης του ομίλου κατά 15 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τα 500 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν, με σταθερό επιτόκιο 2% και τιμή διάθεσης 99,41, ξεπέρασαν τον στόχο των 400 εκατ. ευρώ, μείωσαν σημαντικά την απόδοση και οδήγησαν σε αύξηση του ύψους της έκδοσης κατά 25%.

Η έλευση της νέας χρονιάς θα σημάνει την έναρξη ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνητικές εργασίες στη ΒΔ Πελοπόννησο. Μάλιστα, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τις έρευνες στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 9.769,16
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 22,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 711,40
EBITDA (%) -16,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 2.735,96
Συνολικός δανεισμός (%) -3
Πάγια (εκ. ευρώ) 6.997,43