30

ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 32
Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Σπανός
Website https://eteka.com.gr/

ABOUT ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

Η ΕΤΕΚΑ ανέβηκε δύο θέσεις στη φετινή κατάταξη του Fortune με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στον χώρο του bunkering και διαθέτει 210 πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα και πλήρη σειρά λιπαντικών. Το 2018 εμφάνισε κύκλο εργασιών που άγγιξε τα 514,66 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%. Η εταιρεία απασχολεί 75 άτομα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 514,66
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 3,65
EBITDA (%) 2,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 32,82
Συνολικός δανεισμός (%) 32,82
Πάγια (εκ. ευρώ) 84,79