28

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ABOUT ΕΘΝΙΚΗ Η Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Η Εθνική Ασφαλιστική εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη λίστα του Fortune με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μετά από 128 χρόνια λειτουργίας, η εταιρεία διαθέτει μερίδιο αγοράς 15,33% (για το έτος 2018), 776 εργαζόμενους, 2.103 ασφαλιστικούς συμβούλους, 1.418 συνεργαζόμενα ασφαλιστικά πρακτορεία και 1.000.000 πελάτες. Για το εννεάμηνο του 2019, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση της παραγωγής κατά 24,3%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 578,4 εκ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε 59,2 εκ. ευρώ έναντι 50,1 εκ. ευρώ το 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 18,2%. Σημειώνεται πως τον Ιούλιο του 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της, στο οποίο συμμετείχαν 117 εργαζόμενοι, με συνολικό κόστος 12,6 εκ. ευρώ. Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 8,0 εκ. ευρώ ανά έτος, θα βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανέλιξης για το υφιστάμενο προσωπικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 600,80
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 3.453,45