17

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 12
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς
Website https://www.nbg.gr/

ABOUT ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Με πολύ σημαντική κερδοφορία έκλεισε το εννεάμηνο του 2019 η Εθνική Τράπεζα, καθώς τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου στο εννεάμηνο αυξήθηκαν σε 423 εκατ. ευρώ από 61 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018. Η τράπεζα κατάφερε να μειώσει κι άλλο τα NPEs στο γ’ τρίμηνο του έτους κατά 1,5 δισ. ευρώ αντανακλώντας τις πωλήσεις εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων προς μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (Project Icon) και χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων. Οι καταθέσεις στο εννεάμηνο του έτους ανήλθαν στα 41,4 δισ. ευρώ, με την ετήσια αύξηση να φτάνει το +3%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.320,00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -17,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 65.095,00