71

ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Καλλάς
Website http://www.kallas-pap.com/

ABOUT ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 231,72
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,46
EBITDA (%) -13,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 68,46
Συνολικός δανεισμός (%) 6,55
Πάγια (εκ. ευρώ) 132,69