22

ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 23
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Καρέλιας
Website https://www.karelia.gr/

ABOUT ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Η ΚΑΡΕΛΙΑ ανέβηκε μια θέση στη φετινή κατάταξη του Fortune με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στις 16 Δεκεμβρίου θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια, που ανέρχονται σε 2.760.000. Όσον αφορά πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 476,2 εκατ. ευρώ έναντι 463 εκατ. ευρώ πέρσι. Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 47,4 εκατ. ευρώ από 53,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, με το σχετικό περιθώριο να πέφτει στο 9,95% από 11,5%. Η παραπάνω εξέλιξη αποδίδεται από την καπνοβιομηχανία στην εφαρμογή του νέου συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων, το οποίο επιφέρει αύξηση του κόστους παραγωγής και διανομής. Επιπλέον, από 1η Ιανουαρίου 2019, η Καρέλια ΑΕ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής μιας ευρείας γκάμας προϊόντων της Villiger στην Ελλάδα. Η εταιρεία απασχολεί 455 άτομα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 961,12
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 99,36
EBITDA (%) 12,7
Πάγια (εκ. ευρώ) 586,15