5

ΟΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 5
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Τσαμάζ
Website https://www.cosmote.gr/hub/

ABOUT ΟΤΕ

Απασχολεί πάνω από 13.000 εργαζομένους και σε ετήσια βάση πληρώνει κοντά στο ένα δισ. ευρώ φόρους και εισφορές στο ελληνικό κράτος. Σύμφωνα δε με μελέτη του ΙΟΒΕ, η συμβολή του είναι καταλυτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αφού χάρη στον ΟΤΕ διατηρούνται 75.000 θέσεις εργασίας με χρήματα που ανατροφοδοτούν την οικονομία.

Ο όμιλος, leader στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αποχαιρετά τη χρονιά που φεύγει έχοντας εγκαταστήσει 150.000 γραμμές «Fiber To The Home», με στόχο ο αριθμός τους να διπλασιαστεί το 2020. Για το 2019 παρέμεινε πρώτος σε πληθυσμιακή κάλυψη, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 75% των συνολικών γραμμών FTTH της χώρας.

Η αγορά περιμένει με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ, ο οποίος παρέλαβε έναν οργανισμό με δάνεια 5 δισ. και κατάφερε να γυρίσει σε θετικό πρόσημο το «μαγαζί», σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την περίπτωση του ΟΤΕ πετυχημένο πρότυπο για την αντίστοιχη διάσωση της ΔΕΗ.

Υλοποιώντας το επενδυτικό μας πλάνο, ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2022, η διοίκηση του ΟΤΕ έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει να φέρνει τις απεριόριστες δυνατότητες των οπτικών ινών σε ακόμη περισσότερες περιοχές της χώρας, προσφέροντας στους πελάτες ξεχωριστές εμπειρίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου στο α΄ εξάμηνο 2019 παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,3% και ανήλθαν σε 1,86 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 625,4 εκατ. ευρώ και σημείωσαν αύξηση κατά 5,6%. Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 125 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,6% σε ετήσια βάση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 3.798,70
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 1.250,90
EBITDA (%) 1,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1.828,60
Συνολικός δανεισμός (%) -10,39
Πάγια (εκ. ευρώ) 6.699,90