65

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 62
Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Λεμπιδάκης και Μανόλης Λεμπιδάκης
Website https://www.plastikakritis.com/gr

ABOUT ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 279,37
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 47,64
EBITDA (%) -2,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 15,14
Συνολικός δανεισμός (%) -22,03
Πάγια (εκ. ευρώ) 306,56