10

ΔΕΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Σαχίνης Χαράλαμπος

ABOUT ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. παραμένει στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος και σύντομα αναμένεται να επαναπροκυρηχθεί ο διαγωνισμός για την αποκρατικοποίηση της εταιρείας.

Ο όμιλος, που ιδρύθηκε το 1988, σύναψε πρόσφατα συμβόλαιο με την κρατική αζερική εταιρεία SOCAR και την Κοινοπραξία εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ για την προμήθεια 1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου τον χρόνο από το Αζερμπαϊτζάν σε τιμές δυτικής Ευρώπης . Το συμβόλαιο έχει διάρκεια 25 ετών και το αέριο θα μεταφέρεται μέσω του νοτίου διαδρόμου φυσικού αερίου, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο αγωγός TAP (η ροή του αερίου αναμένεται να ξεκινήσει το 2019).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.941,39
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 10,2
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 170,67
Κέρδη προ φόρων (%) -30,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 207,27
EBITDA (%) -24,6