18

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Μπόμπολας

ABOUT ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Με τις βλέψεις της εταιρείας να επεκτείνονται στην αναζήτηση επενδυτών μέσω και του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζει την επέκτασή της στα Βαλκάνια μετά τη συμφωνία της θυγατρικής, ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, για την κατασκευή του έργου «Κέντρο για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας του Dolenjska – Φάση 2» στην πόλη του Novo Mesto στη Σλοβενία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,232.82
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2.4%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 57.92
Κέρδη προ φόρων (%) -35,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 217,86
EBITDA (%) -15,2