30

ΕΤΕΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Σπανός Γιάννης

ABOUT ΕΤΕΚΑ

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει το 1983 με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων όλων των κατηγοριών στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Σήμερα η ΕΤΕΚΑ, με Πρόεδρο τον Γιώργο Σπανό, πρωταγωνιστεί στον χώρο του Bunkering. Εφοδιάζει με πετρέλαιο θέρμανσης τα Ελληνικά νοικοκυριά. Διαθέτει 270 πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα και πλήρη σειρά λιπαντικών. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το 2012 διαμορφώθηκαν στα 0,40 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 32,4% σε σχέση με το 2011 (0,59 εκατ. ευρώ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 699,10
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -4,0
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 0,40
Κέρδη προ φόρων (%) -32,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 4,19
EBITDA (%) -15,6