31

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Περιστέρης Γεώργιος

ABOUT ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, με παρουσία επίσης στην Κεντρική και Νοτιανατολική Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών, της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.

Την τελευταία πενταετία, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ. Για το 2012 η εταιρεία παρουσίασε ζημιές 43,9 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 673,33
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -21,4%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -43,09
Κέρδη προ φόρων (%) -512,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 69,85
EBITDA (%) -47,6