#26 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Photo:

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 26
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 838,86
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -9,9
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -5,26
Κέρδη προ φόρων Μεταβολή (%) -122,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 30,60
EBITDA (%) 5,9

About ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο όμιλος που απασχολεί 7.000 εργαζόμενους (5.000 στην Ελλάδα) δεν έμεινε ανεπηρέαστος από την αρνητική οικονομική συγκυρία, παρουσιάζοντας ζημίες 5,26 εκατ. ευρώ το 2012. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και δεν παύει να επενδύει σε νέα καταστήματα σε όλη τη χώρα. Αυτήν τη στιγμή έχει 233 καταστήματα, εκ των οποίων τα 9 στο εξωτερικό.