ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

MPW Summit 2023

THE FEMALE VOICE OF BUSINESS

Η αρχή έγινε με τη λίστα Most Powerful Women in business που δημοσιεύει το Fortune κάθε χρονιά.

Οι Πιο Ισχυρές Γυναίκες στις Επιχειρήσεις εκπροσωπούν σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, δρουν με συνέπεια και συνέχεια, ξεχωρίζουν με τη δουλειά και τα επιτεύγματά τους, την εταιρική και κοινωνική τους επιρροή.

Το MPW Summit είναι μια πολύτιμη ετήσια συνάντηση. Η κοινότητα που το απαρτίζει αποτελείται από δυναμικές και εξέχουσες γυναίκες στις επιχειρήσεις μαζί με επιλεγμένους εκπροσώπους από θεσμικούς φορείς, την πολιτική, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τις τέχνες, τον αθλητισμό, την φιλανθρωπία.

Είναι ένα φόρουμ ανεκτίμητης μαθησιακής εμπειρίας που βοηθάει τις γυναίκες να συνδεθούν, να πάρουν θέση σε καυτά ζητήματα και να εμπνεύσουν, με ενσυναίσθηση, αποφασιστικότητα και κρίσιμες πρακτικές συμβουλές για τις μεγάλες προκλήσεις του φύλου τους, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

RISING TO THE OCCASION

Το συστατικό της προόδου και της ανάπτυξης είναι η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη, ο σεβασμός.

Το ταλέντο, βρίσκεται στην ποικιλομορφία, τις δεξιότητες, τη γνώση και την ιδιαιτερότητα των ατομικών χαρακτηριστικών, που οδηγούν σε έναν κόσμο με ηθική, δικαιοσύνη, δημοκρατία, ίσες ευκαιρίες.

Την Τετάρτη 5 Απριλίου θα μοιραστούμε τις εμπειρίες, την πληροφορία, την καινοτομία και τα εργαλεία με τα οποία επιχειρήσεις, θεσμοί και πολιτεία επιταχύνουν τις προσπάθειες για έναν βιώσιμο κόσμο χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

KEY THEMES

ΤΟ 2023 ΤΟ MPW SUMMIT ΘΑ ΕΣΤΙΑΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚAΤΩ ΑΞΟΝΕΣ:

A NEW ERA FOR WOMEN’S HEALTH AND WELLNESS
Η υγεία των γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ευημερίας. Εξασφαλίζει μια υγιή οικογένεια, μια λειτουργική κοινότητα, ένα υγιές έθνος. Ακούμε από ειδικούς τι επιφυλάσσει η νέα εποχή της υγείας με αφορμή πρωτοβουλίες των οργανισμών που επενδύουν στην ενδυνάμωση των γυναικών, με μια ολιστική υποστήριξη που συνδέεται με την ευελιξία και τις επιλογές στην εργασία, την ψυχική τους υγεία και ευεξία, την άνεση των ασθενών και τη στρατηγική ΕΚΕ για τους συλλόγους ασθενών.

EMERGING STRONGER: A SPOTLIGHT ON SUCCESS
Περίοδοι όπως η πανδημία και η γεωπολιτική αστάθεια απέχουν πολύ από το να είναι ιδανικές, εν τούτοις είδαμε εταιρείες μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να πηγαίνουν πιο δυνατά από ποτέ. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε μια περίοδο μεταβλητότητας και αβεβαιότητας: Ποια στρατηγική ακολούθησαν για να αλλάξουν πορεία, να μεταμορφώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και να διευρύνουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα;

ΤΗΕ FUTURE OF WORK Ι: WHAT IT TAKES TO BECOME A GREAT EMPLOYER
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, υγιές και θετικό εργασιακό περιβάλλον; Ο ρόλος της ποικιλομορφίας, της ισότητας, της συμπερίληψης, της συνεργατικότητας στις σύγχρονες εταιρείες που αναζητούν κορυφαία ταλέντα και αφοσιωμένους υπαλλήλους. Οι προκλήσεις της εξ’ αποστάσεως εργασίας, τα υβριδικά μοντέλα εργασίας που αλλάζουν την εμπειρία των εργαζομένων και η επανάσταση στις λειτουργίες των τμημάτων HR και στους χώρους δουλειάς.

THE FUTURE OF WORK II: THE LABOR MARKET IN 2035
Πώς θα είναι η αγορά εργασίας το 2035 και ποια επαγγέλματα θα κυριαρχήσουν; Η τεχνητή νοημοσύνη, το Metaverse, η εικονική πραγματικότητα, τα νέα επαγγέλματα, το διαρκές upskilling και reskilling προϋποθέτουν μια νέα προσέγγιση, οι ανθρωπιστικές επιστήμες θα έχουν ενισχυμένη θέση στην αγορά εργασίας στο μέλλον και ο βαθμός ανοχής έναντι των εξελισσόμενων ανισοτήτων σε έναν παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό κόσμο θα είναι κρίσιμος.

A NEW CORPORATE CULTURE FOR WOMEN’S EMPOWERMENT
Η μετάβαση στη νέα εποχή προϋποθέτει μια νέα εταιρική στρατηγική με σεβασμό στη διαφορετικότητα, με συμπερίληψη και με ισότητα ευκαιριών, οι οποίες, πέρα από το φύλο, αφορούν στην ηλικία, την κουλτούρα και την οικονομική συμπερίληψη. Προϋποθέτει νέες δεξιότητες με στοχευμένο reskilling και upskilling όλων των εργαζομένων, ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ψυχική ευεξία. Γιατί το κοινωνικό αποτύπωμα της επιχείρησης αποτελεί πόλο έλξης και διατήρησης του ταλέντου και ενίσχυση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

BUILDING A CUSTOMER-FIRST CULTURE
Σε μια εποχή που η εμπειρία του πελάτη είναι το απόλυτο ζητούμενο, η αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και οι καινοτόμες πλατφόρμες είναι τα νέα εργαλεία που βοηθούν τις ομάδες υποστήριξης να διαχειρίζονται τη ροή εργασιών και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών. Με στόχο την διατήρηση των πελατών και των εργαζομένων, εξετάζουμε πώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους καταναλωτές, προσελκύουν το κατάλληλο ταλέντο και ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη.

CLOSING THE DIGITAL AND DIVERSITY DIVIDE
Τα βήματα που καλείται να κάνει ένας οργανισμός για να μεταλαμπαδεύσει στους εργαζομένους του την κουλτούρα της νέας εταιρικής διακυβέρνησης. Οι κρίσιμες προσπάθειες για την οικοδόμηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, το reskilling και upskilling για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του ταλέντου, η ηγεσία της επόμενης μέρας.

PUSHING FOR CHANGE
Η αίσθηση του ευρύτερου σκοπού ενός οργανισμού επηρεάζει την αποστολή του, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους καταναλωτές του, την ανταγωνιστικότητά του. Την ώρα που η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να πάρουν θέση σε καυτά κοινωνικά ζητήματα, από τον ρατσισμό και την συμπερίληψη μέχρι την κλιματική κρίση και την βιώσιμη ανάπτυξη, πώς αποφασίζουν οι ηγέτες πότε και πώς να χρησιμοποιήσουν την εταιρική φωνή και επιρροή τους; Μιλάμε με στελέχη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή βοηθώντας τις εταιρείες τους να καθορίσουν το σκοπό και τις αξίες τους.

BRIDGING THE PAY EQUITY GAP
Καθώς οι εταιρείες μιλούν όλο και περισσότερο για την νέα εταιρική διακυβέρνηση και τις στρατηγικές ένταξης της ισότητας στη λειτουργία τους, οι ηγεσίες και τα διοικητικά συμβούλια καλούνται να υιοθετήσουν αμερόληπτες διαδικασίες πρόσληψης, προαγωγών και αποζημίωσης βάσει ρόλου. Η ισότητα των αμοιβών, η ευελιξία στου χώρους εργασίας, η γεφύρωση του χάσματος των ευκαιριών και η εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές για την διατήρηση των εργαζομένων.

NORMALIZING DIVERSITY
Ο τρόπος με τον οποίο ένας οργανισμός πλαισιώνει την ποικιλομορφία και την ενδυνάμωση της παρουσίας των γυναικών σε σημαντικές θέσεις ευθύνης συνδέεται με το πώς ωφελεί το τελικό αποτέλεσμα. Η ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία, το κοινωνικό αποτύπωμα, η ηθική των ίσων ευκαιριών ως επιχειρηματική υπόθεση, και η επακόλουθη επιρροή στην παραγωγικότητα, την εταιρική κουλτούρα και την προσέλκυση και διατήρηση δυναμικών και αποτελεσματικών ομάδων στο χώρο εργασίας.

THE NEW BOARD METRICS OF SUCCESS
Πώς επηρεάζει τους μετόχους η σύνθεση του ΔΣ; Oι δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα μέλη του, η ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της κοινωνικοοικονομικής πολυμορφίας για την βελτιστοποίηση της ομαδικής λήψης αποφάσεων, σε μια εποχή που διακυβεύονται πολλά: Από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και την κλιματική κρίση, έως τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προκλήσεις της νέας εταιρικής διακυβέρνησης, όσοι βρίσκονται στην αίθουσα συνεδριάσεων πρέπει να είναι έτοιμοι να χειριστούν τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Πώς απαντούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου;

WHY WE NEED TO INVEST MORE IN WOMEN
Όπου η γυναίκα επιχειρεί, παράγει πλούτο, δημιουργεί θέσεις εργασίας και μπολιάζει την οικονομική δραστηριότητα με τις δικές της αξίες. Ωστόσο το έμφυλο χάσμα, αποδεικνύεται… πολύ σκληρό για να πεθάνει. Οι επενδύσεις VCs σε female founders αντιστοιχούν μόλις στο 1% στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που οι γυναίκες είναι ανώτατα στελέχη φτάνει μόλις το 25%. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες, φαίνεται βάσει των στοιχείων, ότι πετυχαίνουν διαχρονικά καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους δείκτες κερδοφορίας. Στην Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι το 62% των γυναικών χρηματοδοτούν οι ίδιες την επιχείρησή τους στο ξεκίνημά της και χρησιμοποιούν τον δανεισμό σε ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τους άνδρες. Ακόμη ότι οι ελληνικές start-ups με τουλάχιστον μία γυναίκα στην ιδρυτική τους ομάδα έχουν αντλήσει μόλις το 6% των συνολικών 6,125 δισ. δολαρίων χρηματοδότησης που έχουν διοχετευτεί στο ελληνικό start-up οικοσύστημα. Μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Πώς θα γίνει πράξη η ενδυνάμωση των γυναικών και χρηματοοικονομικά;

SUSTAINABILITY STRATEGY AND ESG
Η ηθική επιταγή που έγινε προϋπόθεση ανάπτυξης. Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία; Οι επενδυτές, οι πελάτες, οι κυβερνήσεις και το ευρύτερο κοινό ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις εταιρείες για να θέσουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Πώς ανταποκρίνεται η αγορά και ποιες δράσεις μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση; Πόσο σημαντική είναι η εταιρική διακυβέρνηση και η ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα;

AGENDA

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

SPEAKERS

CO-CHAIRS MPW SUMMIT

MODERATORS

PARTNERS

SUPPORTERS

VENUE

«Ελληνικός Κόσμος» Κέντρο Πολιτισμού
Πειραιώς 254, Ταύρος
Αττική, 17778