Κωνσταντίνος Μαύρος (ΔΕΗ ΑΠΕ): Οι ΑΠΕ κάνουν πιο ανταγωνιστική την παραγωγή ενέργειας

Κωνσταντίνος Μαύρος (ΔΕΗ ΑΠΕ): Οι ΑΠΕ κάνουν πιο ανταγωνιστική την παραγωγή ενέργειας
Η επίσπευση της ενεργειακής μετάβασης είναι μονόδρομος για την υπέρβαση της υπάρχουσας κρίσης και τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας μας.

Η 7η οκτωβρίου 2022 έχει καταγραφεί στην Ιστορία ως η πρώτη ημέρα με πλήρη κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τουλάχιστον πέντε ώρες στην Ελλάδα από πράσινη ενέργεια. Αυτό το γεγονός φέρνει εικόνες από το (άμεσο) μέλλον, με τις ΑΠΕ να έχουν καθοριστικό ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή, όταν και θα μιλάμε πλέον όχι για σημειακές εξαιρέσεις, αλλά για τον απόλυτο κανόνα στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα.

Ακρογωνιαίος λίθος της τρέχουσας ενεργειακής μετάβασης είναι η χάραξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οικοδόμηση των ενεργειακών συστημάτων του αύριο. Η απανθρακοποίηση στον τομέα της ενέργειας θα διαρκέσει και η επιτυχία της εδράζεται σε διακρατικές αποφάσεις κυβερνήσεων σε βάθος χρόνου. Παράγοντες επιτυχίας είναι η σταθερή πολιτική και η τεχνολογική πρόοδος.

Κατάλληλα στοχευμένες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη οδηγούν στη βελτίωση της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων και τη μείωση του κόστους των επενδύσεων. Την περασμένη δεκαετία, το σταθμισμένο κόστος ενέργειας από φωτοβολταϊκά, υπεράκτια και χερσαία αιολικά μειώθηκε κατά 87%, 62% και 56%, αντίστοιχα.

Αντιθέτως, το κόστος ορυκτών καυσίμων έφτασε σε δυσθεώρητα επίπεδα, με την έντονη μεταβλητότητά του να είναι παράγοντας αυξημένου κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία.

Στις μέρες μας, οι κυβερνήσεις παρέχουν διεθνώς άμεση επιδότηση για την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων ύψους 400 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο της στήριξης της παραγωγής πράσινης ενέργειας. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια στρέβλωση της αγοράς για την πρόσκαιρη αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος, μεταθέτοντας μερικώς την ουσιαστική επίλυσή του για το μέλλον. Υψίστης σημασίας είναι η τρέχουσα μετάβαση να μην μετατρέψει την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα σε εξάρτηση από πρώτες ύλες αναγκαίες για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας.

Η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Critical Raw Materials Act» για τον βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ο αυξημένος και διαφοροποιημένος εφοδιασμός με κρίσιμες πρώτες ύλες για να υποστηριχθεί η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ο μετασχηματισμός της Ευρώπης σε οικονομία μηδενικών ρύπων θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές. Σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος ΑΠΕ που θα περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ αναμένεται να διαμορφωθεί στα 25GW μέχρι το 2030, με τις επενδύσεις σε νέα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 12GW να αποτιμώνται στα 10 δις ευρώ.

Η διείσδυση των ΑΠΕ θα συνοδευτεί από αναβάθμιση των δικτύων και ενίσχυση των διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Στην ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται και η προτεινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αυστρίας – Γερμανίας, που θα συμβάλει σε σημαντικές εξαγωγές πράσινης ενέργειας και πολλαπλά οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη για τη χώρα. Η αποθήκευση ενέργειας αναμένεται να ενισχύσει τα ενεργειακά συστήματα, ενώ στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας οι σκεπτικιστικές απόψεις ότι οι δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας δρουν ανταγωνιστικά στην προώθηση της πράσινης ατζέντας των ΑΠΕ μόνον ως ανυπόστατες μπορούν να χαρακτηριστούν. Δεδομένου ότι οι νομοθετικά καθορισμένοι στόχοι των ΑΠΕ εκφράζονται ως μερίδιο της καταναλωθείσας ενέργειας, η προσπάθεια για απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος οφείλει να γίνεται συστημικά και συνεργατικά, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και κατανάλωσης ενέργειας.

Η ενεργειακή κρίση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Οι ΑΠΕ αναμένεται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο και να προσφέρουν την αναγκαία ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Το επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει το 1,5 GW ως το 2023 και τα 5 GW σε βάθος τετραετίας. Συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε στην ανάπτυξη του πράσινου χαρτοφυλακίου του ομίλου μας, εδραιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στο ενεργειακό γίγνεσθαι.

**Το άρθρο δημοσιεύται στην ειδική έκδοση του CEO Initiative 2022, που κυκλοφορεί  Παρασκευή 23/12 μαζί με την ετήσια έκδοση του Fortune Greece με τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα