Γιώργος Στεφανόπουλος: Μια µεγάλη τεχνολογική ευκαιρία για την Ελλάδα

Γιώργος Στεφανόπουλος: Μια µεγάλη τεχνολογική ευκαιρία για την Ελλάδα
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας εξηγεί με ποιους τρόπους θα δούμε το 5G να αλλάζει το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας μας.

O γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των ψηφιακών εξελίξεων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Επεξεργάζεται µαζί µε τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα όλα τα σχέδια για τη µετάβαση της αγοράς στην εποχή του 5G και παραδέχεται ότι η µεγάλη ευκαιρία της χώρας µας για το µεγαλύτερο ψηφιακό της άλµα έχει φτάσει. Αν, µάλιστα, λάβουµε υπόψη µία από τις πιο πρόσφατες µελέτες για την επιρροή του 5G στην ελληνική οικονοµία, θα διαπιστώσουµε ότι τα ευρήµατα της Ernst & Young έδειξαν ότι µέχρι το 2030 θα έχουν προστεθεί ως και 69.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η προστιθέµενη αξία θα φτάσει ως και πάνω από 12 δισ.  ευρώ.

Μέχρι, όµως, να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο υπάρχουν συγκεκριµένα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν. Σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε σήµερα όσον αφορά στην ανάπτυξη της πέµπτης γενιάς ασύρµατων δικτύων στη χώρα µας; Σε ποιους τοµείς θα δούµε θεαµατικές αλλαγές και µε ποιον τρόπο θα διατεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για να προλάβουµε το «τρένο» των νέων τεχνολογικών αλλαγών; Ο Γιώργος Στεφανόπουλος περιγράφει στο Fortune όλες τις αλλαγές που θα έρθουν στη ζωή µας από τη µετάβαση στην εποχή του 5G και θα διαµορφώσουν το νέο αναπτυξιακό µοντέλο ως και τα µέσα του αιώνα µας.

Ποιο είναι το όφελος που αναμένεται να προκύψει από τα δίκτυα 5ης γενιάς;

Τα δίκτυα 5G αποτελούν το µέλλον της ευρυζωνικότητας. Με µοναδικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν από τις προηγούµενες γενιές κινητών δικτύων, δηµιουργούν νέες δυνατότητες σε όλες τις πτυχές της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Αυτά θα γίνουν αισθητά πρωτίστως στη βιοµηχανία, ενώ θα χρειαστεί να ωριµάσουν περισσότερο οι συνθήκες για την ευρύτερη ανάπτυξη υπηρεσιών.

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η αυξηµένη ευρυζωνικότητα µε τον δεκαπλασιασµό της ταχύτητας σε σχέση µε σήµερα (θα ξεπεράσει το 1 Gbps). Ωστόσο, ειδοποιό διαφορά αποτελούν η µείωση του χρόνου απόκρισης στα 1-5 ms από τα 10-20 που είναι τώρα (latency), η απελευθέρωση ενός τεράστιου οικοσυστήµατος µαζικής διασύνδεσης συσκευών, η µεγαλύτερη χωρητικότητά και η για πρώτη φορά τεράστια αύξηση στο uplink (x10). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι πως η αρχιτεκτονική της πέµπτης γενιάς επιτρέπει την «έξυπνη» διαχείριση κρίσιµων δεδοµένων πιο κοντά στο δίκτυο πρόσβασης (edge technologies) και, κυρίως, την ανάπτυξη πληθώρας τεχνολογικών καινοτοµιών και αυτοµατισµών πάνω στα δίκτυα (IOT, εφαρµογές υπολογιστικού νέφους, λογιστικό τεχνητής νοηµοσύνης, ενισχυµένη/επαυξηµένη  πραγµατικότητα).

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησαν ήδη την εμπορική διάθεση του 5G. Πότε πιστεύετε ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα μπορέσουν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, τι επενδύσεις απαιτούνται επιπλέον και τι σημαίνει ευρύτερα για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών το πέρασμα σε αυτήν τη νέα εποχή; 

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν τη συµβατική υποχρέωση που απορρέει από τον διαγωνισµό για την εκχώρηση του φάσµατος να καλύψουν το 60% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το 2024 και το 90% µέχρι το 2027. Ήδη οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει να προσφέρουν υπηρεσίες πέµπτης γενιάς σε συγκεκριµένες περιοχές της Ελλάδας για όσους διαθέτουν τα κατάλληλα τερµατικά και αναµένεται να ξεπεράσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις. Το βέβαιο είναι πως η ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς θα είναι ταχύτερη από αυτή του δικτύου 4G, µε τους παρόχους να έχουν δεσµευτεί στην  υλοποίηση ενός εκτεταµένου επενδυτικού πλάνου, που θα είναι η µεγαλύτερη σε µέγεθος και σηµασία επένδυση σε ψηφιακές υποδοµές και υπηρεσίες στη χώρα. Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται πλέον άρρηκτα συνδεδεµένες µε την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου και του αναπτυξιακού µας µοντέλου, καθώς και της ψηφιοποίησης κάθε δραστηριότητας της ιδιωτικής και δηµόσιας σφαίρας, στη λογική µιας ολοκληρωµένης «mobile first» ψηφιακής στρατηγικής, σύµφωνα µε την οποία µπορείς να κάνεις τα πάντα από το κινητό σου.

Η επιτάχυνση του ψηφιακού µετασχηµατισµού µετατράπηκε σε αναγκαιότητα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας

Μπορεί η 5η γενιά κινητής τηλεφωνίας να «ξεκλειδώσει» την ανασυγκρότηση της χώρας; 

Τα δίκτυα πέµπτης γενιάς είναι η αναγκαία συνθήκη για να κάνει η χώρα µας το ψηφιακό άλµα και να επανατοποθετηθεί στρατηγικά. Είναι άρρηκτα δεµένα µε το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, καθώς επιτρέπουν τεχνολογικές παρεµβάσεις που µετασχηµατίζουν το µοντέλο διακυβέρνησης τόσο της δηµόσιας διοίκησης όσο και των επιχειρήσεων, και κατ’ επέκταση βελτιώνουν την εµπειρία εξυπηρέτησης του πολίτη. Αυτά τα δίκτυα θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονοµίας ευρύτερα, µειώνοντας το κόστος, και θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για να προοδεύσουµε και να εξελίξουµε µια σειρά από τοµείς, όπως ο Τουρισµός, ο Πολιτισµός, η Αγροδιατροφή, οι Μεταφορές, η Υγεία κ.ά. Θα οδηγήσουν δε στη δηµιουργία νέων και καλύτερα αµειβόµενων θέσεων εργασίας και σε υψηλή προστιθέµενη αξία για την οικονοµία. Επίσης, µε τα 5G δίκτυα διαµορφώνεται άµεση σχέση της ψηφιοποίησης της οικονοµίας µε τους στόχους της κλιµατικής αλλαγής. Τα νέα δίκτυα και υπηρεσίες θα χρησιµοποιούν «καθαρές» ενεργειακές πηγές, συνεισφέροντας τα µέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή.

Πώς κρίνετε την επιτάχυνση, εν μέσω πανδημίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πόσο θα βοηθήσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονται για επενδύσεις σε projects στον τεχνολογικό τομέα; 

Η επιτάχυνση του ψηφιακού µετασχηµατισµού µετατράπηκε σε αναγκαιότητα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, η οποία λειτούργησε ως επιταχυντής για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και, κυρίως, της δηµόσιας διοίκησης. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη στην ετοιµότητα και την ποιότητα των δικτύων –κινητών και σταθερών– να υποστηρίξουν την αποµακρυσµένη εργασία, εκπαίδευση, αγορές και ευρύτερα τη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδηµίας µε πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα δίκτυα ήταν κυριολεκτικά η βασική υποδοµή για τη συνέχιση της οικονοµικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής τους µήνες του lockdown. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισµός ξεκίνησε και θα συνεχιστεί µε άλµατα µέσα από έργα όπως το digital-on-boarding στις τράπεζες, τις τηλεπικοινωνίες και άλλους κλάδους, την αξιοποίηση των δηµόσιων µητρώων κ.α.

Είµαστε στα πρώτα αποφασιστικά βήµατα στην ασφαλή και ποιοτική αλλαγή που φέρνει η ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η αξιοποίηση κεφαλαίων από το Ταµείο Ανάκαµψης ή το Ταµείο Φαιστός έρχεται να ενισχύσει σηµαντικά την ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτοµίας που θα λειτουργεί σε υποδοµές 5G και θα συµβάλει ουσιαστικά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό.

Η σηµασία του 5G για την οικονοµία
Μελέτη της ΕΥ (Νοέµβριος 2020) εκτιµά τη συνεισφορά της έλευσης του 5G στην εγχώρια οικονοµία και καταγράφει τα µεγέθη που αναµένεται να διαµορφωθούν ως το 2030.

Ως 6,5 δισ. ευρώ
Οι επενδύσεις που µπορεί να υπάρξουν.

Ως 12,4 δισ. ευρώ
Η ενίσχυση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στην οικονοµία.

Ως 69.000
Οι νέες θέσεις εργασίας την επόµενη δεκαετία στην ελληνική οικονοµία.

1,2 – 1,5  δισ. ευρώ
Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων.

2,7 – 5  δισ. ευρώ
Οι πρόσθετες επενδύσεις σε κάθετους κλάδους της οικονοµίας.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.