ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα διάσημα ελληνικά νησιά που «σαρώνει» η οικονομική υπηρεσία

‘Ô Ìı˜ÙÂÒÈ̸ Í›ÌÙÒÔ Candy Bar, ›Ì· ·¸ Ù· ›ÓÈ Ìı˜ÙÂÒÈÌ‹ Í›ÌÙÒ·, Ôı ›ÍÎÂÈÛ ÙÔ ”˛Ï· ƒfl˘ÓÁÚ œÈÍÔÌÔÏÈÍÔ˝ ≈„ÍÎfiÏ·ÙÔÚ, ÂÂȉfi ‰ÂÌ ÂÓ›‰È‰·Ì ·Ô‰ÂflÓÂÈÚ, ¡ËfiÌ·, »ÂÔˆ‹ÌÈ·, –›ÏÙÁ 6  …·ÌÔı·ÒflÔı 2011. ¡–≈-Ö≈/¡–≈-Ö≈/œ—≈”‘«” –¡Õ¡√…Ÿ‘œ’
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στόχος να εντοπιστούν οι παραβάτες, όπου σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%.