ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΥ: Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη απειλεί την ανάπτυξη

digital-EY

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες δυσκολεύονται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα με ψηφιακές δεξιότητες.