ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλογερμανική συμμαχία εναντίον Airbnb, Google και Amazon

airbnb

Οι δύο χώρες σχεδιάζουν να εφαρμόσουν ένα αυστηρό φορολογικό σύστημα κατά των αμερικανικών εταιρειών.