ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Brexit θα πονέσει πιο πολύ τους Βρετανούς από την Ευρώπη

brexit2

Ο βασικός λόγος ακούει στον όρο «Ενιαία Αγορά». Ποια η σημασία της.