ΛΙΣΤΕΣ

H ταυτότητα της λίστας Change the World: Πώς επιλέγουμε τις εταιρείες

FORTUNE_change the world

Δείτε τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που οδήγησε στις 28 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αλλάζουν τον κόσμο.