ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες συνεχίζουν να λένε «όχι» στις κληρονομιές

ακινητα

Οι υπέρογκοι φόροι στα ακίνητα κάνουν σε πολλές περιπτώσεις απαγορευτική την αποδοχή από τους κληρονόμους.