ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η θέση των Ελληνίδων στον δείκτη «Γυναίκες στην Ψηφιακή Εποχή»

woman laptop technology bed work business

Η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να υστερεί.