ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΙΣΝ: Δωρεές ύψους 1.6 δισ. ευρώ «για να γίνει ο κόσμος μας ένα καλύτερο μέρος για να ζεις»

ΝΙΑΡΧΟΣ

Το Ίδρυμα έχει προχωρήσει σε 3.646 δωρεές σε 111 κράτη με το ΚΠΙΣΝ την μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά ύψους 607 εκατ. ευρώ.