ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα δυνατότητα για τα stories ετοιμάζει το Facebook

facebook laptop iphone

Τα stories αναμένεται, μάλιστα, να επικρατήσουν έναντι του κλασικού feed για την ενημέρωση των χρηστών μέσα στο 2019.