ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ορίζοντας 80 δισ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία

horizon2020a

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο Horizon 2020 εγκαινιάστηκε στην Αθήνα.