ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

PfB: Χτίζοντας τους ηγέτες της επόμενης ημέρας

Business man making a presentation at office. Business executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training, explaining business plans to his employees.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες για έναν future leader, σύμφωνα με έρευνα της People for Business.