ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΒ: Ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας των ΜμΕ

ΣΕΒ3

Στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κυμαίνεται η παραγωγικότητα των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.