ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξενοδόχοι: Ιδιους όρους επαγγελματικής δραστηριότητας ξενοδοχείων και ιδιοκτητών Airbnb

airbnb

«Το ζήτημα είναι να πληρώνουν ό,τι και εμείς», ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσσιος.