Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ «40 UNDER 40» 2013

Θανάσης Παπαγγελής

παπαγγελής
Ηλικία: 37
Συνιδρυτής και τεχνικός διευθυντής της Epignosis Lt

Με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 50% ετησίως η Epignosis Ltd, μέλος του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της StarTetch Ventures, αξιολογείται ως μια από τις πλέον επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις. Με εξειδίκευση στη δημιουργία software και ευέλικτων λύσεων στον τομέα του e-learning, κατάφερε να εντάξει στο πελατολόγιο της εταιρίες όπως η Fujitsu και η Siemens. Η εταιρία διατηρεί την έρευνα και ανάπτυξη προιόντων στην Ελλάδα, και το marketing στο εξωτερικό όπου βρίσκεται και το βασικό της πελατολόγιο.

Για τον Θανάση Παπαγγελή, το δυσκολότερο στάδιο ήταν η διείσδυση στην αγορά, δεδομένου ότι η αρχική επένδυση έγινε με ίδια κεφάλαια και περιορισμένους πόρους. Σήμερα, ωστόσο η Epignosis, η οποία βρίσκεται πλεόν σε φάση ωρίμανσης, προσελκύει το ενδιαφέρον venture capitals, προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια 2,5 εκατ.ευρώ. Η άποψη του: «Η Ελλάδα δεν υστερεί σε ωραίες επιχειρηματικές ιδέες έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.