Απάντηση της Εrnst & Young σε όσα υποστηρίζει η FF Group

Διευκρινίσεις για την υπόθεση της FF Group δίνει με ανακοίνωσή της η EY, σε συνέχεια πρόσφατων ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων.

Διευκρινίσεις για την υπόθεση της FF Group δίνει με ανακοίνωσή της η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ, σε συνέχεια πρόσφατων ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση «η EY, με την από 13 Ιουνίου 2018 σύμβασή της με την Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία ανέλαβε τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών σε συγκεκριμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση του 2017. Η ΕΥ ποτέ δεν προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2017».

Παράλληλα επισημαίνει ότι «στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΥ γνωστοποίησε στην Folli-Follie τη διακοπή της σύμβασης διενέργειας προσυμφωνημένων διαδικασιών, λόγω ελλιπούς συνδρομής της εταιρείας στο έργο μας. Οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρει κάτι διαφορετικό από τα ανωτέρω για την ΕΥ, είναι απολύτως αναληθής και δεν αντανακλά την πραγματικότητα».

Διαβάστε ακόμη: Folli Follie: Στις 30 Οκτωβρίου η γενική συνέλευση