Change the World: Σε εξέλιξη η έρευνα για τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο

Change the World: Σε εξέλιξη η έρευνα για τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην έρευνα του Fortune Greece και της KKS Advisors.

«Doing Well by Doing Good»! Αυτή είναι η παγκόσµια τάση που κυριαρχεί στον χώρο των επιχειρήσεων, την ώρα που η πανδημία Covid-19, η κλιµατική αλλαγή, η παγκόσµια κρίση θεσµών και αξιών και η Δ’ Βιοµηχανική Επανάσταση επιβάλλουν νέα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι, μαζί με την ηγεσία και τη σωστή τοποθέτηση (positioning) μιας εταιρείας στην αγορά, ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες που συνεισφέρουν στη δημιουργία υπεραξίας, αλλά και σταθερότητας για μια εταιρεία. Παράλληλα η κρίση που «γέννησε» ο κορωνοϊός ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του ιδιωτικού τομέα, των εταιρικών ηγετών και των συμπράξεων με τον δημόσιο τομέα, ώστε να δοθούν λύσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως κοινωνικό ηγέτη και επενδύουν µέρος των κερδών τους στην κοινωνία για να λύσουν προβλήµατα, αναπτύσοντας πρωτοβουλίες (initiatives) με σημαντικό αποτύπωμα.

Στο Fortune, για τρίτη χρονιά, µε τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που καθιέρωσε η αµερικανική έκδοση επιλέγουµε και αναδεικνύουµε τις επιχειρήσεις εκείνες που διακρίνονται για το µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθούν, αναλαµβάνοντας έµπρακτα το δικό τους µερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζοµένους τους και στο περιβάλλον.

Σε συνεργασία µε την συµβουλευτική εταιρεία KKS Advisors που ειδικεύεται στη διαµόρφωση στρατηγικής, την αποτίµηση επιπτώσεων και την έρευνα σε θέµατα βιώσιµης επιχειρηµατικότητας, αξιολογούμε και παρουσιάζουµε τις πρακτικές εταιρειών που «αλλάζουν τον κόσµο». Επιπλέον, αξιολογούμε τη συνεισφορά των εταιρειών µέσω των συγκεκριµένων δράσεων στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών.

H μεθοδολογία

Για την αρχική επιλογή των πρωτοβουλιών (initiatives) των εταιρειών που αποτελούν το δείγµα προς εξέταση για τη λίστα «Change the World» λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που πραγµατοποιεί τη δράση να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ για το 2018.

Η πρωτοβουλία να έχει υλοποιηθεί µέσα στο 2019 ή το 2020 και να εντάσσεται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εκπαίδευση / έρευνα
  • Οικονοµική ανάπτυξη / χρηµατοοικονοµική ένταξη
  • Περιβαλλοντικό αποτύπωµα
  • ∆ηµόσια υγεία / διατροφή
  • Ανθρώπινα δικαιώµατα / κοινωνική δικαιοσύνη

 

Η µεθοδολογία και τα κριτήρια της έρευνας έχουν αναπτυχθεί από την KKS Advisors, σε συνεργασία µε τον Γιώργο Σεραφείµ, καθηγητή του Harvard Business School, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:

-Την προσέγγιση της αµερικανικής έκδοσης του Fortune για την αντίστοιχη λίστα

-∆ιεθνείς ακαδηµαϊκές µελέτες και βέλτιστες πρακτικές για την εκτίµηση επιδράσεων

-Τρέχουσες εξελίξεις σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς

Ως αποτέλεσµα έχουν προσδιοριστεί 4 περιοχές αξιολόγησης µε επιµέρους µετρήσιµα κριτήρια:

– Μετρήσιµη κοινωνική επίδραση (55%): Αξιολογούνται το εύρος, η επαναληψιµότητα και η διάρκεια της επίδρασης της πρωτοβουλίας. Εξετάζεται ο βαθµός επίδρασης της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, αλλά και η φύση της επίδρασης της πρωτοβουλίας (κατά πόσο η πρωτοβουλία αποτελεί έναυσµα για δηµιουργία συστηµικής αλλαγής).

– Εταιρικά αποτελέσµατα (20%): Αξιολογείται το όφελος από την πρωτοβουλία για την εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η συνεισφορά στα οικονοµικά αποτελέσµατα και η προστιθέµενη αξία για τους µετόχους αξιολογούνται ως σηµαντικότερα οφέλη σε σχέση µε την ενίσχυση της φήµης της εταιρείας.

– Εταιρική ενσωµάτωση (15%): Αξιολογείται ο βαθµός ενσωµάτωσης της πρωτοβουλίας στη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και η ύπαρξη στρατηγικής δέσµευσης της εταιρείας για στήριξη του πεδίου της πρωτοβουλίας.

– Συµβολή στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (10%): Αξιολογείται η συµβολή της πρωτοβουλίας της εταιρείας στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGS) που είναι πιο συναφείς µε την Ελλάδα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Ειδικά για τη φετινή έρευνα, προστέθηκε μια ακόμα περιοχή αξιολόγησης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας από τις εταιρείες:

Covid Response (plus 20%): Βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου που επισυνάπτεται, αξιολογείται η αντίδραση της εταιρείας στην πανδημία Covid-19. H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα λειτουργήσει ως bonus στη συνολική βαθμολογία των initiatives των εταιρειών.

Change the World List 2020_Ερωτηματολόγιο_Covid Response

Call to action

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη δική σας πρωτοβουλία προς αξιολόγηση, επισυνάπτοντας με link ή όποιον άλλο τρόπο κρίνετε απαραίτητο το σχετικό υλικό (π.χ. δημοσιευμένα στοιχεία) για την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας.

Deadline: 4 Σεπτεμβρίου

Contact Us

Για πληροφορίες συμμετοχής στο αφιέρωμα Change The World:

– Tέτα Μάη, Commercial Director, tmai@olivemedia.gr, 216 0702327

– Eύη Νακαχτσή, Sales Support, enakachtsi@olivemedia.gr, 216 0702328

*Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ΔΕΝ μπορείτε να συμμετέχετε με την ίδια πρωτοβουλία και στη φετινή λίστα.

** Δείτε την αντίστοιχη λίστα του 2019 ΕΔΩ