ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη +2,1% το 2024 – Απειλή οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η υποεπένδυση

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη +2,1% το 2024 – Απειλή οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η υποεπένδυση
Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αναφέρει το ΔΝΤ

Βελτίωση διαπιστώνει σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τους κυριότερους παράγοντες προβληματισμού να αποτελούν η γεωπολιτική καταιγίδα που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής αλλά και η πιθανή έλλειψη άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ειδικότερα, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ολοκλήρωσε τη διαβούλευση για το άρθρο IV με την Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, οι οικονομικές προοπτικές της χώρας μας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ανακάμπτοντας μετά την πανδημία, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε εύρωστη, με την πρόβλεψη αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ να ανέρχεται σε 2,3% το 2023 και 2,1% το 2024.

Η ιδιωτική κατανάλωση, λέει το Ταμείο, θα υποστηριχθεί από τη θετική αύξηση των πραγματικών μισθών, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να επεκτείνονται με την εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υποστηρίζεται από κονδύλια του Next Generation της. 

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 2% έως το τέλος του 2025, καθώς οι πιέσεις στον πληθωρισμού πυρήνα θα εκτονωθούν σταδιακά παρά τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων.

Σύμφωνα με το Ταμείο, το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό, υποστηριζόμενο από την ενίσχυση του ισολογισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η ποιότητα του ενεργητικού τους βελτιώθηκε, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται κάτω από το 5% στις συστημικά σημαντικές τράπεζες. 

Τα υψηλότερα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια συνέβαλαν στην ισχυρή ανάκαμψη των κερδών και ενίσχυσαν την κεφαλαιακή επάρκεια. Το τραπεζικό σύστημα διατηρεί επίσης σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, παρά τις σημαντικές αποπληρωμές των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO).

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, είναι πιο ισορροπημένοι για την ανάπτυξη, αλλά μπορεί να αυξήσουν τον πληθωρισμό. Πιθανή κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη Γάζα και το Ισραήλ θα μπορούσαν να διαταράξουν το εμπόριο και να προκαλέσουν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων υπονομεύοντας την καταναλωτική εμπιστοσύνη. 

Αντίθετα, η επιτάχυνση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις ισχυρότερες του αναμενομένου θετικές αντιδράσεις της αγοράς μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στην επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης. 

Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα των πιέσεων από τις πρόσφατες και αναμενόμενες αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, αλλά και των κλυδωνισμών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Η ανακοίνωση του ΔΝΤ

«Ολοκληρώνοντας τη Διαβούλευση για το Άρθρο IV του 2023 με την Ελλάδα, οι Εκτελεστικοί Διευθυντές ενέκριναν την αξιολόγηση του προσωπικού ως εξής:

Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Το πραγματικό ΑΕΠ επεκτείνεται πέρα από το επίπεδο της τάσης πριν από την πανδημία, λόγω της ισχυρής ανάκαμψης του τουρισμού και της ενίσχυσης των επενδύσεων που ενθαρρύνονται από το NGEU και τις εισροές ΑΞΕ. 

Η ισχυρή ανάπτυξη και ο υψηλός πληθωρισμός έχουν μειώσει τον δείκτη δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ κάτω από το προ πανδημίας επίπεδο με περιορισμένους χρηματοδοτικούς κινδύνους μεσοπρόθεσμα λόγω της ευνοϊκής δομής του χρέους. 

Ωστόσο, οι διαρθρωτικές ανισορροπίες που προκύπτουν από τις χαμηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και το ακόμη χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, καθώς και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

 Η εξωτερική θέση το 2023 εκτιμάται ότι είναι πιο αδύναμη από εκείνη που συνάδει με τα μεσοπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη και τις επιθυμητές πολιτικές. Η αξιολόγηση έγινε με προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το 2023.

Οι κίνδυνοι είναι πιο ισορροπημένοι για την ανάπτυξη, αλλά έχουν κλίση προς τα πάνω για τον πληθωρισμό. Πιθανή κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη σύγκρουση στη Γάζα και το Ισραήλ θα μπορούσαν να διαταράξουν το εμπόριο και να προκαλέσουν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Ο επίμονος πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ και τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα επιβαρύνουν την περιφερειακή και εγχώρια ζήτηση. 

Αντίθετα, η επιτάχυνση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός ως αποτέλεσμα των κλυδωνισμών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες καθώς και των εγχώριων πιέσεων από τις πρόσφατες και αναμενόμενες αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Η φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας παράλληλα τη χωρίς αποκλεισμούς και πράσινη ανάπτυξη. 

Η περαιτέρω σύσφιξη βραχυπρόθεσμα και η διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος μεσοπρόθεσμα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους περιορίζοντας παράλληλα την πρόσθετη πίεση στον πληθωρισμό. 

Για την πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να δίνει έμφαση στις δημόσιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων επενδύσεων, και στις κρίσιμες κοινωνικές δαπάνες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Η προώθηση περαιτέρω δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, θα ενισχύσει τη δημοσιονομική διακυβέρνηση και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής.

Η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω σε ένα περιβάλλον υψηλότερων προς μακροχρόνιων επιτοκίων. Η παρακολούθηση και η διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τα επιτόκια, τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση και τα πιστωτικά ανοίγματα θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. 

Τα προσωρινά αυξημένα τραπεζικά κέρδη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας και τη βελτίωση της ποιότητας του κεφαλαίου. Η ενεργοποίηση ενός θετικά ουδέτερου αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος θα βοηθούσε τις τράπεζες να προφυλαχθούν από πιθανούς συστημικούς κλυδωνισμούς. Μέτρα για δανειολήπτες στεγαστικών δανείων —όπως ανώτατα όρια δανείου προς αξία και δείκτες εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα— θα ενίσχυαν την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών.

Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών εμποδίων στην προσφορά θα άρουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης εν μέσω αρνητικών δημογραφικών άποψη. Οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και η αντιμετώπιση των φραγμών για μεγαλύτερο ανταγωνισμό θα απελευθερώσει υψηλότερες ιδιωτικές επενδύσεις και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα. 

Η διασφάλιση υψηλότερης συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και καλύτερου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα αύξανε τη δυναμική της αγοράς εργασίας ενώ θα διευκόλυνε περαιτέρω την ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση. 

Η ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων του δικαστικού συστήματος και των εξωδικαστικών διαδικασιών θα συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και στην αύξηση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, με περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών και των προβληματικών χρεών που ανακτώνται από τους πιστωτικούς φορείς.

Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων των αρχών για το κλίμα και τη διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης. Δεδομένης της κυριαρχίας των ορυκτών καυσίμων στον ενεργειακό εφοδιασμό, η ισχυρή εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής των αρχών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον εξορθολογισμό του πλαισίου αδειοδότησης για νέες επενδύσεις και την καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, θα επιτάχυνε την πρόοδο ενώ θα ενίσχυε την ενεργειακή ασφάλεια. 

Οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης της τιμολόγησης του άνθρακα (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των τελών) σε τομείς εκτός ΣΕΔΕ, όπως οι μεταφορές, για να δώσουν περαιτέρω κίνητρα για την ταχεία και αποτελεσματική πράσινη μετάβαση καθώς η τιμή της ενέργειας συνεχίζει να ομαλοποιείται

*Σύμφωνα με το άρθρο IV του καταστατικού του ΔΝΤ, το ΔΝΤ διεξάγει διμερείς συζητήσεις με τα μέλη του, συνήθως κάθε χρόνο.
Μια ομάδα προσωπικού επισκέπτεται τη χώρα, συλλέγει οικονομικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες και συζητά με τους αξιωματούχους τις οικονομικές εξελίξεις και πολιτικές της χώρας.
Κατά την επιστροφή στην έδρα, το προσωπικό συντάσσει έκθεση, η οποία αποτελεί τη βάση για συζήτηση από το Εκτελεστικό Συμβούλιο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: