Εγκαταλείπει κάθε ρύθμιση η πλειοψηφία των οφειλετών στα ασφαλιστικά Ταμεία

Εγκαταλείπει κάθε ρύθμιση η πλειοψηφία των οφειλετών στα ασφαλιστικά Ταμεία

Πάνω από τους μισούς διέκοψαν τις 100 δόσεις. Έξι στους δέκα δεν τηρούν ούτε τις 12 δόσεις.

Σε ένα πρωτοφανές κύμα απώλειας των ρυθμίσεων εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και της βαριάς φορολογίας εξελίσσονται οι διακανονισμοί με τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του μηνός Σεπτεμβρίου.

Τα χρέη 303.821 οφειλετών που είχαν μεταφερθεί για αναγκαστική είσπραξη στο ΚΕΑΟ έως τις 30 Σεπτεμβρίου ήταν 16,923 δισ. ευρώ (έναντι 16,613 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου), αλλά, σε «ενεργή» ρύθμιση παρέμεναν μόνο 48.595 οφειλέτες για 1,816 δισ. ευρώ:

Στις 100 δόσεις έχουν μείνει 34.738 για χρέη 1,381 δισ. ευρώ, ενώ έχουν εγκαταλείψει 37.851 με χρέη 1,747 δισ. ευρώ (έχουν εξοφλήσει 72 εκατ. ευρώ μόνο 2.962 οφειλέτες).

Στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, στην οποία εντάχθηκαν αρκετοί λόγω απώλειας των 100 δόσεων, έχουν παραμείνει 7.922 για 247,8 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν σταματήσει να πληρώνουν 18.886 με χρέη 1,240 δισ. ευρώ (2.552 έχουν εξοφλήσει μέσω των 12 δόσεων 57,4 εκατ. ευρώ). Σε άλλες (παλαιότερες και λιγότερο δημοφιλείς) ρυθμίσεις παρέμεναν συνολικά 5.935 για οφειλές 186,8 εκατ. ευρώ με 38.514 από τους συνολικά 48.755 που είχαν ενταχθεί (ποσοστό 79%) να τις έχουν αφήσει οριστικά 1,3 δισ. ευρώ.

Η ταμειακή στενότητα ή η προσμονή για έναν ευνοϊκότερο διακανονισμό θεωρούνται οι κύριοι λόγοι της εγκατάλειψης των ρυθμίσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, τα 13,528 δισ. ευρώ από τα 16,923 δισ. ευρώ (δηλαδή το 79,94%) είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και το 2009, ενώ από το 2010 και μετά «γεννήθηκαν» νέες οφειλές ύψους 3,395 δισ. ευρώ. Ως προς το εύρος των οφειλών, καταγράφεται συγκέντρωση οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 122.319 οφειλέτες (40% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Το 64% των οφειλετών (195.756 οφειλέτες) έχει οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 61.040 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 έως 100.000 ευρώ (περίπου 25% του τρέχοντος υπολοίπου). Τέλος, μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.117 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών).