Επανεξέταση όλων των φοροαπαλλαγών ζητά ο Στουρνάρας – «Η χώρα έχει ανάγκη από έσοδα»

Επανεξέταση όλων των φοροαπαλλαγών ζητά ο Στουρνάρας – «Η χώρα έχει ανάγκη από έσοδα»
Ï äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò ìéëÜåé óôçí åêäÞëùóç ðïõ äéïñãáíþíåé ç ðñüåäñïò ôïõ Äéêôýïõ ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ ãéá íá ôéìÞóåé ôïí ðñþçí ðñùèõðïõñãü Êþóôá Óçìßôç óôï ºäñõìá Ìåßæïíïò Åëëçíéóìïý, ÄåõôÝñá 6 Íïåìâñßïõ 2023. Ç åêäÞëùóç ãéá ôïí ðñþçí ðñùèõðïõñãü Êþóôá Óçìßôç äéïñãáíþíåôáé áðü ôï «Äßêôõï ãéá ôç Ìåôáññýèìéóç óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Åõñþðç», ôï Éíóôéôïýôï «Jacques Delors» êáé ôï ðåñéïäéêü «Ìåôáññýèìéóç», óôï ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý «Åëëçíéêüò Êüóìïò». ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Ελλάδα «επέστρεψε από το χείλος του γκρεμού και αποτελεί πλέον διεθνές success story», τόνισε.

Την επανεξέταση όλων των φοροαπαλλαγών από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ζήτησε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών, καθώς, όπως είπε, «η χώρα έχει ανάγκη από έσοδα».

Όπως υποστήριξε ο κ. Στουρνάρας, τα έσοδα που αναμένεται να εισπράξει το Δημόσιο από την πώληση των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρόλο που είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που διέθεσε για τη σωτηρία τους, δεν είναι λίγα αν συνυπολογιστούν τα οφέλη που έχει αποκομίσει από το PSI καθώς και υψηλά μερίσματα που έχει διαθέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από το ELA (σ.σ την ρευστότητα που χορηγούσε στις Τράπεζες).

Η παραοικονομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ ενώ, όπως είπε, θα πρέπει να επανεξεταστεί η κοινωνική χρησιμότητα των υφιστάμενων φοροαπαλλαγών και το κατά πόσο αυτές αφορούν στους πραγματικά ευάλωτους.

Η Ελλάδα «επέστρεψε από το χείλος του γκρεμού και αποτελεί πλέον διεθνές success story», τόνισε ο κ. Στουρνάρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρά ταύτα, όπως ανέφερε, παρατηρούνται καθυστερήσεις σε αρκετούς τομείς, όπως αυτός της απονομής της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, εξέφρασε την στήριξη του στον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, υπογραμμίζοντας ότι «θα τα καταφέρει».

Συνέστησε δε τη συνέχιση της «ορθόδοξης δημοσιονομικής πολιτικής» προκειμένου ο Προϋπολογισμός να διπλασιάσει το 2024 το πρωτογενές του πλεόνασμα στο 2% του ΑΕΠ. Προσέθεσε δε ότι το Δημόσιο Χρέος μειώνεται ραγδαία, εκτιμώντας ότι εφέτος οι πραγματικοί μισθοί στη χώρα θ΄αυξηθούν.

Για τις τράπεζες ανέφερε ότι είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες παρόλο που το 50% των κεφαλαίων τους αποτελείται από αναβαλλόμενο φόρο και εξέφρασε την προσδοκία να εμφανιστούν εκτός από την Unicredit η οποία έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του 9% της Alpha Bank, και άλλοι στρατηγικοί επενδυτές για Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς.

Για την πορεία των επιτοκίων προέβλεψε ότι αν ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κάτω από το 3% σε μόνιμη βάση τον Αύγουστο του 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανόν να προχωρήσει σε μικρή μείωση των βασικών της επιτοκίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: