ΕΒΕΠ: Συγχαρητήρια στην ΑΑΔΕ για το «Εγχειρίδιο – Οδηγό για την εξαγωγή εμπορευμάτων»

ΕΒΕΠ: Συγχαρητήρια στην ΑΑΔΕ για το «Εγχειρίδιο – Οδηγό για την εξαγωγή εμπορευμάτων»
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης μιλάει στην παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ "Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία" στον Πειραιά, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014. ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η επιστολή του Βασίλη Κορκίδη προς τον Γιώργο Πιτσιλή.

Επιστολή με την οποία συγχαίρει τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, για το εκδοθέν από τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης «Εγχειρίδιο-Οδηγό για την εξαγωγή εμπορευμάτων», απέστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

Στην επιστολή, ο πρόεδρος επισημαίνει την χρησιμότητα και χρηστικότητα του εγχειρίδιου, τονίζοντας ότι καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι γενικότερα, καθώς και ειδικότερα, τόσο οι οικονομικοί φορείς του δημοσίου, όσο και οι συναλλασσόμενοι εξαγωγείς.

Υπενθυμίζεται ότι τα 14 κεφάλαια του οδηγού ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τα προπαρασκευαστικά βήματα, εφόσον σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές. Επίσης, εισάγονται έννοιες του τελωνειακού καθεστώτος, των διαδικασιών και της διασάφησης εξαγωγής. Εκτενώς αναφέρεται στο ωράριο λειτουργίας των τελωνείων και παρέχει διάφορα παραδείγματα εξαγωγής εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες. Περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Υποσυστήματος Εξαγωγών του ICISnet που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου από τα τελωνεία.

Αναλυτικά περιγράφει όλα τα επιμέρους βήματα κατά τη συνήθη διαδικασία εξαγωγής, από την υποβολή και αποδοχή της διασάφησης μέχρι την προσκόμιση και παράδοση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προς εξαγωγή. Μεταξύ άλλων, απαντά σε ερωτήματα σχετικά με το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, τον χρόνο υποβολής και τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της διασάφησης. Στη συνέχεια, περιγράφει λεπτομερώς τις διατυπώσεις που τηρούνται για προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, τους διενεργούμενους ελέγχους, την παράδοση, επιτήρηση, γνωστοποίηση και επιβεβαίωση της εξόδου, μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της εξαγωγής των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξαγωγής.

Τέλος, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι η εξαγωγή εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου, η εξαγωγή εμπορευμάτων αξίας έως 1.000 ευρώ μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, η εξαγωγή εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα και δειγμάτων, η εξαγωγή στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, η εξαγωγή που ακολουθείται από διαμετακόμιση και η εξαγωγή προϊόντων ΕΦΚ.

Καταλήγοντας, στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ ευχαριστεί, αλλά και συγχαίρει, τον διοικητή και τα στελέχη της ΑΑΔΕ για το γεγονός ότι το εγχειρίδιο αποσκοπεί, πρωτίστως, στην υποστήριξη και διευκόλυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας μας και άλλων οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στην αλυσίδα διακίνησης των εμπορευμάτων και συμμετέχουν στη διεκπεραίωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες.

Επίσης, τονίζει πως συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία μίας εξωστρεφούς, αποτελεσματικής και αποδοτικής Τελωνειακής Υπηρεσίας με σεβασμό προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, ο οδηγός της ΑΑΔΕ δείχνει στους Έλληνες εξαγωγείς τον ασφαλή δρόμο αύξησης των εξαγωγών της χώρας μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: