Γερνώντας με υγεία: Οι σχέσεις σας είναι πιο σημαντικές από τη δίαιτα ή τη φυσική άσκηση

Γερνώντας με υγεία: Οι σχέσεις σας είναι πιο σημαντικές από τη δίαιτα ή τη φυσική άσκηση
Photo: pixabay.com
Όσο λιγότερο ικανοποιητικές είναι οι σχέσεις, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης μακροχρόνιων παθήσεων, σύμφωνα με έρευνα.

Της L’Oreal Thompson Payton

Η επένδυση σε ουσιαστικές σχέσεις δεν είναι απλώς ένα ωραίο πράγμα – σύμφωνα με νέα έρευνα, μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο General Psychiatry, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ικανοποιητικές σχέσεις με φίλους, αγαπημένα πρόσωπα και συναδέλφους στην εργασία συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πολλαπλών χρόνιων ασθενειών σε μεγαλύτερη ηλικία – τουλάχιστον μεταξύ των γυναικών.

Όσο λιγότερο ικανοποιητικές ήταν όμως οι σχέσεις, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης μακροχρόνιων παθήσεων, σύμφωνα με τη μελέτη. Παράγοντες επιρροής, όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση και οι συμπεριφορές υγείας, εξηγούσαν μόνο εν μέρει τα ευρήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν σχεδόν 14.000 συμμετέχουσες στην Αυστραλιανή Διαχρονική Μελέτη για την Υγεία των Γυναικών, μια συνεχιζόμενη πληθυσμιακή μελέτη που εξετάζει παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία των γυναικών σε διάφορες ηλικιακές ομάδες.

Οι γυναίκες της παρούσας μελέτης ήταν 45 έως 50 ετών το 1996 και η υγεία και η ευημερία τους παρακολουθούνταν κάθε τρία χρόνια μέσω ερωτηματολογίου μέχρι το 2016. Η τελική ανάλυση περιελάμβανε σχεδόν 8.000 γυναίκες, περισσότερες από τις μισές από τις οποίες εμφάνισαν πολλαπλές μακροχρόνιες παθήσεις κατά τη διάρκεια των 20 ετών παρακολούθησης.

Εκείνες που ανέπτυξαν αυτές τις παθήσεις ήταν πιθανό «να έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, να δυσκολεύονται να ζήσουν από το εισόδημά τους, να είναι υπέρβαρες/παχύσαρκες, σωματικά ανενεργές, καπνίστριες και να έχουν υποστεί χειρουργικά προκαλούμενη εμμηνόπαυση», σύμφωνα με τη μελέτη. Οι γυναίκες που ανέφεραν χαμηλότερη ικανοποίηση από τις σχέσεις τους είχαν «υπερδιπλάσιες πιθανότητες να συσσωρεύσουν πολλαπλές μακροχρόνιες παθήσεις μετά την πλήρη προσαρμογή για παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι από περισσότερους από 100 παράγοντες για την κατάθλιψη, η κοινωνική σύνδεση αναγνωρίστηκε ως ο ισχυρότερος προστατευτικός παράγοντας. Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση στους ηλικιωμένους έχουν επίσης συνδεθεί με καρδιακές παθήσεις και αυξημένο κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

«Τα ευρήματά μας έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη διαχείριση και την παρέμβαση σε χρόνιες ασθένειες. Πρώτον, σε ατομικό επίπεδο, οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη συμβουλευτική των γυναικών σχετικά με τα οφέλη της έναρξης ή της διατήρησης ποικίλων και υψηλής ποιότητας κοινωνικών σχέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της μέσης και πρώιμης τρίτης ηλικίας», ανέφεραν οι ερευνητές σε δελτίο Τύπου για τη μελέτη.

Επιπλέον, οι ερευνητές συνέστησαν ότι σε επίπεδο κοινότητας, «οι παρεμβάσεις που εστιάζουν στην ικανοποίηση ή την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην πρόληψη της εξέλιξης των χρόνιων παθήσεων» και, τέλος, σε επίπεδο χώρας και σε παγκόσμιο επίπεδο, «οι κοινωνικές συνδέσεις (π.χ. η ικανοποίηση από τις κοινωνικές σχέσεις) θα πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητα δημόσιας υγείας στην πρόληψη και την παρέμβαση για τις χρόνιες παθήσεις».

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστεί κατά πόσον συγκεκριμένες επιδράσεις των σχέσεων, όπως η οικειότητα και η συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη, καθορίζουν τη συσσώρευση πολλαπλών μακροχρόνιων παθήσεων. Είναι επίσης άγνωστο αν τα ευρήματα ισχύουν για τους άνδρες ή για άλλες κουλτούρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: fortune.com