H επανάσταση του Blockchain μόλις άρχισε: Από τον e-καταναλωτή στον crypto-καταναλωτή

H επανάσταση του Blockchain μόλις άρχισε: Από τον e-καταναλωτή στον crypto-καταναλωτή
So-called "NFT", (non-fungible token) digital reproductions of six Italian masterpieces, including paintings by Leonardo da Vinci and Amedeo Modigliani, are on display in London as part of the exhibition, entitled "Eternalising Art History". Photo: AFP
Σε αντίθεση με ό,τι καθρεπτίζει η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης, για πολλούς ανθρώπους η αξία δεν έγκειται τόσο στα κρυπτονομίσματα όσο στα ψηφιακά αγαθά που βασίζονται στο blockchain  

Από την έναρξή της, άμα τη κυκλοφορία του Bitcoin το 2008, η τεχνολογία blockchain έχει διέλθει πολλούς κύκλους. Προϊόντος του χρόνου, το αυξανόμενο ενδιαφέρον και οι επενδύσεις στα πιο γνωστά κρυπτονομίσματα έφεραν μεγαλύτερη αποδοχή, όπως τονίστηκε μετά το πράσινο φως στα ETFs του Bitcoin από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τον Ιανουάριο. 

Και παρότι τα blockchain και τα συν αυτώ «κρυπτογραφικά» περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από ευρεία βάση καταναλωτών, το τοπίο αρχίζει να αλλάζει λόγω της αλλαγής στον τρόπο χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών.

Σε αντίθεση με ό,τι καθρεπτίζει η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης, για πολλούς η αξία των προαναφερθέντων καινοτομιών δεν έγκειται τόσο στα κρυπτονομίσματα όσο στα ψηφιακά αγαθά που βασίζονται σε blockchain, όπως εικονικά αθλητικά παπούτσια, περιουσιακά στοιχεία τυχερών παιχνιδιών και κάρτες συνδρομής – όλα όσα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης μέσω μη ανταλλάξιμων tokens (NFT).  

Tα NFTs είναι μια γενική και ευέλικτη λύση για τη δημιουργία και την παρακολούθηση της ιδιοκτησίας σε όλα τα είδη των ψηφιακών στοιχείων. Μάλιστα χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων –από credential μαθημάτων ως πληρωμές για καφέ– και ετοιμάζονται να αναδιαμορφώσουν τη διαχείριση όλων των πραγμάτων: από εισιτήρια συναυλιών μέχρι δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης. 

Δεδομένου ότι αυτά είναι επιχειρηματικά περιβάλλοντα που επηρεάζουν τις καθημερινές εμπειρίες, τα NFT θα αρχίσουν να υιοθετούνται ευρέως από τους καταναλωτές, σε κλίμακα που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά.

Τα πρώτα χρόνια

Σοβαρός λόγος για τη μη ευρεία υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων ήταν η δυσκολία στη χρήση τους. Μάλιστα, πολλές εφαρμογές κρυπτογράφησης εξακολουθούν να απαιτούν από τους χρήστες να είναι στενά συνδεδεμένοι με τις τεχνολογικές ράγες που τρέχουν το σύστημα. Επίσης, η έλλειψη δικλίδων ασφαλείας για τους κοινούς χρήστες καθώς επίσης και η απουσία τεχνικών γνώσεων, καθιστούν δύσκολη την πλοήγηση. Αλλά, ας μην ξεχνάμε, το πρώιμο Διαδίκτυο επίσης δεν ήταν φιλικό προς τον χρήστη.

Μεγάλο δε μέρος της υπάρχουσας υποδομής κρυπτογράφησης στερείται  της ικανότητας διαχείρισης συναλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα, με αποτέλεσμα υψηλά κόστη συναλλαγών συχνά να επιβαρύνουν τον χρήστη. Η επί μακρόν ρυθμιστική αβεβαιότητα δεν βοήθησε. Τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως, υπήρξε έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποιοι τύποι συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επιτρέπονται, πώς αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται για φορολογικούς σκοπούς και εάν αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Η ανωριμότητα της αγοράς και οι αναντιστοιχίες μεταξύ των διαθέσιμων εφαρμογών ήταν επίσης σημαντικές προκλήσεις. Όπως συμβαίνει με κάθε νέα, γενικής χρήσης τεχνολογία, πολλές πρώιμες εφαρμογές ήταν εντελώς δόλιες.

Επιπλέον, μεγάλο μέρος της προσοχής των μέσων ενημέρωσης και των ρυθμιστικών αρχών έχει επικεντρωθεί σε οικονομικές και νομισματικές εφαρμογές. Στην πραγματικότητα, η κρυπτογράφηση είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ως συναλλακτικό μέσο μέχρι να υπάρξει ευρεία υιοθέτηση.

Εν τω μεταξύ, επειδή ορισμένοι από τους πρώτους θιασώτες τους ενδιαφέρθηκαν για την κρυπτογράφηση ως πιθανή επένδυση, η χρηματιστικοποίηση μεταδόθηκε σε άλλες εφαρμογές. Όταν οι διευθύνσεις τομέα εισήχθησαν στο blockchain Ethereum, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια κερδοσκοπική αγορά σε κάτι που ισοδυναμούσε με καταλήψεις URL (όταν κάποιος καταχωρίζει μια διεύθυνση με την ελπίδα να την μεταπωλήσει αργότερα με premium).

Εν ολίγοις, οι παραλληλισμοί με το πρώιμο Διαδίκτυο είναι πολλοί και διαφόρων ειδών: η πρώιμη αγορά κρυπτογράφησης αντιμετώπισε τεχνικά εμπόδια που περιορίζουν την υιοθέτηση. Όμως, όπως και με το Διαδίκτυο, γινόμαστε μάρτυρες μιας στροφής προς καλύτερα σχεδιασμένες, πιο παραγωγικές εφαρμογές καθώς η τεχνολογία ωριμάζει. 

Τι μπορεί να κάνει για εσάς το Blockchain

Τα Blockchains είναι τεράστια παγκόσμια καθολικά που χρησιμοποιούν αποκεντρωμένα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα για την καταγραφή πληροφοριών με τρόπο που είναι δημόσια επαληθεύσιμος, ασφαλής και αμετάβλητος. Τα σημερινά blockchains εκτελούν πολύπλοκο λογισμικό που καθιστά δυνατό τον καθορισμό, την κατανομή και την παρακολούθηση της ιδιοκτησίας, σε ένα δημόσιο βιβλίο, όλων των ειδών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων: από μονάδες λογαριασμού (κρυπτονομίσματα) έως διευθύνσεις τομέα, προφίλ χρηστών, ακόμη και μουσικά κομμάτια και διαδικτυακά παιχνίδια. 

Μεμονωμένοι λογαριασμοί σε συστήματα που βασίζονται σε blockchain, που συχνά αναφέρονται ως ψηφιακά πορτοφόλια, δίνουν στους χρήστες άμεση ιδιοκτησία σε ό,τι καταγράφεται ως «δικό τους» στο καθολικό. Ο κάτοχος ενός ψηφιακού στοιχείου διαθέτει ένα μοναδικό κλειδί με το οποίο επαληθεύει τον εαυτό του ως κάτοχο και ελέγχει ποιες εφαρμογές αλληλεπιδρούν με τα περιουσιακά του στοιχεία (και με ποιους τρόπους).

Αντί λοιπόν ένας χρήστης να έχει λογαριασμό σε συγκεκριμένο ιστότοπο όπως το Facebook ή το Amazon – όπου τα δεδομένα, το προφίλ και άλλες πληροφορίες του αποθηκεύονται και ελέγχονται από την πλατφόρμα – τα blockchains επιτρέπουν στους χρήστες να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του δικού τους λογαριασμού και των προσωπικών δεδομένων τους. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν αυτόν τον λογαριασμό σε όποια πλατφόρμα θέλουν και να πλοηγούνται απρόσκοπτα μεταξύ των πλατφορμών. Αντίθετα, αν και μπορείτε να εγκαταλείψετε το Facebook εάν δεν σας αρέσουν οι πολιτικές του, δεν μπορείτε να πάρετε μαζί σας το περιεχόμενο, το κοινό και τη φήμη σας.

Τα NFTs είναι ψηφιακά αρχεία που μπορούν να διατηρηθούν σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Ενεργούν παρόμοια με τους τίτλους ιδιοκτησίας. Συσχετίζοντας ένα NFT με ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο – για παράδειγμα, ένα κομμάτι ψηφιακής τέχνης, ένα αντικείμενο σε ένα παιχνίδι ή ακόμα και ένα φυσικό περιουσιακό στοιχείο όπως ένα βιβλίο ή ένα ρούχο – καθίσταται εύκολο να προσδιοριστεί η ιδιοκτησία στην ψηφιακή σφαίρα. Ορισμένα NFTs είναι μεταβιβάσιμα και μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν όπως και τα φυσικά αγαθά. Άλλα είναι μη μεταβιβάσιμα και συνδέονται με συγκεκριμένο λογαριασμό, όπως η άδεια οδήγησης ή το δίπλωμα.

Ίσως η απλούστερη περίπτωση για τα NFTs είναι σε περιβάλλοντα όπου η ιδιοκτησία είναι δύσκολο να επαληθευτεί, π.χ. στα εισιτήρια ψηφιακών εκδηλώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, τα NFTs αποτελούν πολύ καλύτερη λύση από την υπάρχουσα τεχνολογία. Μια γνωστή αποτυχία της αγοράς σε αυτόν τον τομέα προέρχεται από τη δυσκολία προσδιορισμού του εάν ένα εισιτήριο (για παράδειγμα, για μια συναυλία της Taylor Swift) έχει μεταπωληθεί σε πολλά άτομα ταυτόχρονα στη μαύρη αγορά. Όταν ένα εισιτήριο είναι απλώς ένας κωδικός QR σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν υπάρχει τρόπος να επαληθεύσετε εάν ένας υποψήφιος πωλητής το έχει «πουλήσει» σε πολλά άτομα ή ακόμη και αν το έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος.

Τα μη μεταβιβάσιμα NFTs, εν τω μεταξύ, επιτρέπουν την ασφαλή ψηφιακή διαπίστευση χωρίς την παρουσία τρίτου μέρους. Ένα «ψηφιακό δίπλωμα» NFT που πιστοποιεί την ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή ενός ακαδημαϊκού προγράμματος θα μπορούσε να διαβαστεί ελεύθερα και να επαληθευτεί από οποιαδήποτε πλατφόρμα στην οποία ο κάτοχος συνδέει το ψηφιακό πορτοφόλι του. (Για παράδειγμα, το LinkedIn θα μπορούσε να επαληθεύσει απρόσκοπτα εάν όντως ολοκληρώσατε ένα πρόγραμμα στο Harvard Business School.)

Και, φυσικά, σε έναν κόσμο όπου αυξάνεται η ανησυχία για τα deep fakes και την πλαστοπροσωπία, έχει μεγάλη αξία η δυνατότητα δημιουργίας  επαληθεύσιμων αρχείων ταυτότητας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άτομο για να αποδείξει ότι είναι αυτό που λένε ότι είναι. Αυτού του είδους τα NFTs «απόδειξης προσωπικότητας» αξιοποιούν την επαλήθευση ταυτότητας εκτός σύνδεσης για να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό στοιχείο εντός της αλυσίδας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση ταυτότητας σε περιβάλλοντα όπως τα προσωπικά οικονομικά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις – τουλάχιστον με τις δημόσιες αλυσίδες μπλοκ – είναι εύκολο για τους κατόχους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τρίτα μέρη να δημιουργήσουν αξία πάνω από τα NFT πέρα από την απλή ιδιοκτησία. Ένας χορηγός εκδήλωσης θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα NFTs εισιτηρίων ως ψηφιακών κλειδιών για μια διαδικτυακή κοινότητα θαυμαστών. Ή μια δημοσίευση όπως το The Economist θα μπορούσε να προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε οποιονδήποτε διαθέτει συνδρομή στο Project Syndicate NFT χωρίς να χρειάζεται να αλληλεπιδράσει με τη βάση δεδομένων του PS. Όλα αυτά καθιστούν τα NFTs ιδανική τεχνολογία για τους καταναλωτές.  

Blockchain branding

Εν προκειμένω, η αποκεντρωμένη αξία που ενεργοποιούν τα NFT μπορεί επίσης να βοηθήσει. Τα NFT εμφανίζουν δημόσια τους θαυμαστές μιας επωνυμίας και τους συνδέουν μεταξύ τους μέσα σε ένα αμοιβαία ενισχυτικό δίκτυο. Χτίζοντας κοινότητα μεταξύ μιας αρχικής ομάδας κατόχων, οι επωνυμίες NFT καλλιεργούν υπεροπαδούς που μοιράζονται τον ενθουσιασμό τους στο διαδίκτυο και προσελκύουν άλλους. Βλέπουμε τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού μοντέλου ψηφιακής δημιουργίας επωνυμιών.

Τόσο οι νέες όσο και οι καθιερωμένες μάρκες χρησιμοποιούν αυτήν τη στρατηγική. Οι εγγενείς επωνυμίες του NFT, όπως το Bored Ape Yacht Club, το Pudgy Penguins και το VeeFriends ξεκίνησαν με τις συλλογές NFT και αξιοποίησαν τις κοινότητες των πρώιμων χρηστών – δηλαδή τους κατόχους τους NFT – καθώς πρόσφεραν προϊόντα σε μια ευρύτερη καταναλωτική αγορά. 

Ομοίως, καθιερωμένες εταιρείες όπως η Nike, η Porsche, οι The Hundreds, ακόμη και το περιοδικό Time έχουν κυκλοφορήσει συλλογές NFT που ενθαρρύνουν τους θαυμαστές και τους οπαδούς τους να εκφράσουν ενθουσιασμό για τις μάρκες τους στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Odyssey NFT των Starbucks μπορούν να συλλέξουν NFTs που αντιπροσωπεύουν την κλασική σειρήνα Starbucks και το δημοφιλές latte μπαχαρικών κολοκύθας. Στη συνέχεια, πολλοί εμφανίζουν αυτά τα ψηφιακά στοιχεία στο διαδίκτυο. Λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το υποκείμενο λογισμικό, σχεδόν κάθε NFT μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ένα NFT που ξεκινά απλώς ως εισιτήριο για έναν αγώνα μπέιζμπολ ή μια παράσταση μπαλέτου μπορεί να γίνει άγκυρα για ένα πρόγραμμα επιβράβευσης.

Έτσι, ακόμη και οι απλούστερες καταναλωτικές χρήσεις των NFTs έχουν τη δυνατότητα να γίνουν κύριος μοχλός υιοθέτησης κρυπτογράφησης, συνδέοντας τους θαυμαστές με τις μάρκες και τις ιδέες που αγαπούν και οδηγώντας τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για να το κάνουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: Project Syndicate