Η Alpha Finance ειδικός διαπραγματευτής των ομολογιών της Prodea

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2021 ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των Ομολογιών της εταιρίας «ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» από την Εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.