Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη και οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη και οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της
Photo: pixabay.com
Τί απαιτείται για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και το μετριασμό των κινδύνων.

Όταν η OpenAI κυκλοφόρησε το ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη μετατράπηκε αμέσως από απλή περιέργεια σε κύρια τάση. Έκτοτε, η επείγουσα ανάγκη εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας σε όλους σχεδόν τους κλάδους έχει ενταθεί. Εφαρμογές τόσο διαφορετικές όσο οι ταχείες ανακαλύψεις της ιατρικής επιστήμης (η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε πρόσφατα στον εντοπισμό ενός νέου αντιβιοτικού που σκοτώνει σούπερ μικρόβια), η ταχύτερη κωδικοποίηση στην ανάπτυξη λογισμικού ή η βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών για την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα αποτέλεσαν μέρος αυτής της φρενήρους βιασύνης για την αξιοποίηση αυτού του τεχνολογικού κύματος.

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει θέμα συζήτησης στον επιχειρηματικό κόσμο και οι ηγέτες των επιχειρήσεων είναι αισιόδοξοι για την ικανότητά της να ενισχύσει το εργατικό δυναμικό και να αυξήσει την παραγωγικότητα, μόνο το 44% των οργανισμών αναπτύσσουν ή μεθοδεύουν την υιοθέτησή της, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Δείκτη Τεχνητής Νοημοσύνης της Workday. Σχεδόν οι μισοί (49%) CEO δηλώνουν ότι ο οργανισμός τους δεν είναι προετοιμασμένος να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, λόγω έλλειψης εργαλείων, δεξιοτήτων και γνώσεων.

Αλλά για πολλές εταιρείες, αυτό δεν θα ισχύει για πολύ καιρό. Σύμφωνα με την McKinsey, περισσότερα από τα δύο τρίτα των οργανισμών σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα τρία χρόνια. Τα δυνητικά οφέλη και η βούληση για την υλοποίησή τους είναι τεράστια. Τώρα οι οργανισμοί πρέπει να διαμορφώσουν μια στρατηγική για την ασφαλή αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, και ο μετριασμός των κινδύνων της, απαιτεί τρία βασικά πράγματα: ποιοτικά δεδομένα, υπεύθυνη εφαρμογή, και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των ηγετών των επιχειρήσεων και των μηχανικών IT.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που βρίσκονται πίσω από το ChatGPT και παρόμοιες εφαρμογές εκπαιδεύονται συνήθως σε μεγάλες βάσεις γλωσσικών δεδομένων που προέρχονται από το διαδίκτυο. Έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά στην παραγωγή μακροσκελούς, καλά δομημένης φυσικής γλώσσας. Ωστόσο, έχει επίσης αποδειχθεί ότι παράγουν συχνά ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως πράγματα που είναι ανακριβή (γνωστά ως «ψευδαισθήσεις»), ή ακόμη και τοξικό ή μεροληπτικό περιεχόμενο.

Τα στελέχη που θέλουν να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης πρέπει πρώτα να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα δομικά στοιχεία: υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα και εύκολα προσβάσιμα δεδομένα. Χωρίς αυτά, η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι απίθανο να παράγει βιώσιμη αξία.

Η υπεύθυνη εφαρμογή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει ότι η εφαρμογή πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της ανθρώπινης κρίσης. Τα συστήματα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να στηθούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα, με ασφαλή, διαφανή σύνολα δεδομένων που προστατεύουν από μεροληψίες και προσφέρουν απτά οφέλη. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πράγματα όπως να ενισχύσει τη διατήρηση των εργαζομένων, να βελτιώσει τον έλεγχο ή να κάνει προηγμένη χαρτογράφηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, και μπορεί να τα κάνει όλα αυτά χωρίς να εκτοπίζει ανθρώπους.

Η επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας, παρόμοια με τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο του διαδικτύου, απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την εταιρεία, με το τμήμα IT να τοποθετείται ως εταίρος για την προώθηση και μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της. Το στρατηγικό όραμα της διοίκησης και η εξειδικευμένη τεχνική γνώση των μηχανικών πληροφορικής μπορούν να συνδυαστούν για να προωθήσουν την καινοτομία και να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: fortune.com