Η Κομισιόν προσπαθεί να τιθασεύσει την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών στην ΕΕ – Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα

Η Κομισιόν προσπαθεί να τιθασεύσει την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών στην ΕΕ – Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα
Photo: pixabay.com
Η νέα σύσταση της Κομισιόν προωθεί τη συνετή χρήση αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών, και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Η σύσταση για τη μικροβιακή αντοχή, η οποία ανακοινώθηκε μαζί με την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από την Επιτροπή στις 26 Απριλίου, συμβάλλει στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στους τομείς της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία».

Η σύσταση επικεντρώνεται στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, την επιτήρηση και την παρακολούθηση, την καινοτομία, τη διαθεσιμότητα και τη συνετή χρήση αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών, και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και παγκοσμίως.

Με ορίζοντα το 2030 έχει τεθεί μια σειρά στόχων της ΕΕ, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC):

  • μείωση της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών από τον άνθρωπο κατά 20%
  • τουλάχιστον το 65% της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών στον άνθρωπο θα πρέπει να είναι αποτελεσματική (χρήση του κατάλληλου αντιβιοτικού)
  • μείωση των λοιμώξεων από τρία σημαντικά ανθεκτικά βακτήρια, η οποία θα αφορά κυρίως τα νοσοκομεία

Αυτοί οι συνιστώμενοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίοι μεταφέρονται και σε εθνικό επίπεδο, θα βοηθήσουν την ΕΕ στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες χωρίς να υποβαθμίζεται η υγεία και η ασφάλεια των ασθενών. Θα επιτρέψουν επίσης την καλύτερη παρακολούθηση των λοιμώξεων και της κατανάλωσης αντιβιοτικών κατά τα επόμενα έτη και την καλύτερη προσαρμογή της χάραξης πολιτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στην Ελλάδα καταγράφεται η υψηλότερη χρήση αντιβιοτικών.

 

Η σύσταση αυτή επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει διεθνώς η ΕΕ στον τομέα της μικροβιακής αντοχής και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη μικροβιακή αντοχή στη συμφωνία για τις πανδημίες, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση. Ζητά επίσης τη διατήρηση της μικροβιακής αντοχής ψηλά στο θεματολόγιο της G7 και της G20.

Ιστορικό

Οι αντιμικροβιακές ουσίες είναι φάρμακα ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, η αλόγιστη και η κακή χρήση τους έχουν οδηγήσει σε αύξηση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ), γεγονός που σημαίνει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες χάνουν την αποτελεσματικότητά τους και η θεραπεία των λοιμώξεων καθίσταται δυσκολότερη, αν όχι αδύνατη.

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στη δέσμη του Απριλίου για τα φαρμακευτικά προϊόντα μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου με συμπληρωματικά μέτρα. Πράγματι, η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, και στην τόνωση της ανάπτυξης νέων καινοτόμων αντιμικροβιακών ουσιών, στη διασφάλιση της συνετής χρήσης τους και στη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: