Jungheinrich Hellas: Ο κρίσιμος ρόλος των logistics για το μέλλον της χώρας

Jungheinrich Hellas: Ο κρίσιμος ρόλος των logistics για το μέλλον της χώρας
Πώς η απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και του κλάδου των Intralogistics διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας.

Από τον Δημήτρη Σιαπάτη Logistic Systems Director της Jungheinrich Hellas

Οι κλάδοι της εφοδιαστικής αλυσίδας γενικότερα και ειδικότερα των intralogistics (εσωτερικής διακίνησης εμπορευμάτων) αναδεικνύονται ως δύο από τους βασικότερους πυλώνες της σύγχρονης οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα τη λειτουργία της αγοράς, την οικονομική σταθερότητα, ακόμη και την εθνική μας ασφάλεια. Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και η συνεχόμενη ανάπτυξή τους συμβάλλουν αδιαμφισβήτητα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών. Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών από το σημείο παραγωγής έως το σημείο κατανάλωσης. Μέσω της οργάνωσης, του συντονισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εμπορευματικών ροών, η εφοδιαστική αλυσίδα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των αγαθών και την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς.

Ο κλάδος των intralogistics εστιάζει στη διακίνηση των υλικών και των πόρων εντός των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Με την εφαρμογή εξελιγμένων τεχνολογικών λύσεων, όπως για παράδειγμα τη χρήση των Mobile Robots, που ενισχύουν τη συνεχόμενη αυτοματοποίηση των αποθηκευτικών κέντρων, τα intralogistics βελτιώνουν την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την ταχύτητα των εσωτερικών διαδικασιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Ένα αποδοτικό σύστημα διακίνησης εξασφαλίζει ότι η χώρα μπορεί να παραμείνει αυτάρκης σε σημαντικούς τομείς, όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια εξωτερικών πιέσεων ή διακοπών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε έναν σημαντικό περιφερειακό διαμετακομιστικό παράγοντα.

Προκλήσεις και προσαρμογές

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των intralogistics αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις, ξεκινώντας από τις πολλαπλές παγκόσμιες αλυσιδωτές διαταραχές, όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, οι φυσικές καταστροφές και οι γεωπολιτικές αναταραχές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη ροή των προϊόντων και των υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών e-commerce και η απαίτηση των σύγχρονων καταναλωτών για ταχύτητα και διαφάνεια στη διαδικασία εφοδιασμού έθεσαν τον πήχη της εξυπηρέτησης πελατών ακόμη υψηλότερα, αυξάνοντας την πίεση στις εταιρείες για παροχή ταχύτερων παραδόσεων. Τα πολλαπλά αυτά disruptions «φώτισαν» επιπλέον ζητήματα που παρέμεναν στη σκιά, όπως αυτά της έλλειψης καταρτισμένου προσωπικού και την ανάγκη σημαντικών τεχνολογικών υποδομών. Νέες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Internet of Things και το Machine Learning (η δυνατότητα αυτοβελτίωσης των μηχανών), αλλάζουν το τοπίο, απαιτώντας αναβάθμιση των διαδικασιών και επενδύσεις, ενώ η αυξανόμενη πίεση για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη βελτίωση του δείκτη βιωσιμότητας έχει υποχρεώσει τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις πρακτικές τους σε όλο τον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλες αυτές οι ραγδαίες αλλαγές οδήγησαν στην υιοθέτηση αυτοματοποιημένων λύσεων οι οποίες, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν γνωστές, δεν είχαν ακόμη ενταχθεί στον προγραμματισμό των εταιρειών. Θα λέγαμε, πρακτικά, ότι όλες οι τελευταίες κρίσεις, με πρώτη την COVID-19, λειτούργησαν σαν επιταχυντές των εξελίξεων στα Intralogistics.

Πώς μπορεί, όμως, ο κλάδος μας να θωρακιστεί απέναντι στο αναπάντεχο το οποίο έχει γίνει κανονικότητα στις μέρες μας; Σε ένα περιβάλλον που διακρίνεται από γρήγορες αλλαγές και αβεβαιότητα, η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε πολλαπλές κρίσεις, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο πληθωρισμός και οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του κλάδου. Οι τεχνολογίες που αναφέραμε και γενικότερα ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η άμεση υιοθέτηση σύγχρονων ενεργειακών λύσεων, όπως τα Electric Vehicles, αποτελούν «κλειδιά» για την επίτευξη αυτής της ευελιξίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες.

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αποτελεί τον καταλύτη για την αύξηση της αποδοτικότητας και την παροχή προστιθέμενης αξίας στις υπηρεσίες logistics.

Η Ελλάδα ως κύριος περιφερειακός διαμετακομιστικός παράγοντας με οδηγό τα logistics

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε έναν σημαντικό περιφερειακό διαμετακομιστικό παράγοντα, λόγω της στρατηγικής της θέσης, που της επιτρέπει να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ Ανατολής και Δύσης, καθώς και της πρόσβασής της σε σημαντικά θαλάσσια και αεροπορικά δρομολόγια. Για να επιτευχθεί αυτό, ο κλάδος των logistics στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις. Κρίσιμη σημασία έχει η ενίσχυση των υποδομών, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, δίκτυα σιδηροδρόμων και αυτοκινητοδρόμων, για την ομαλή και αποδοτική μεταφορά αγαθών. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η εισαγωγή προηγμένων συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων και οχημάτων μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση των αποθεμάτων και των μεταφορών, άρα και την ανταγωνιστικότητά μας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο επίσης παίζουν η πολιτική σταθερότητα και η μακροχρόνια χάραξη εξωτερικής πολιτικής. Η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με άλλες χώρες και μεγάλες διεθνείς εταιρείες μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη διεθνών δικτύων που θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου. Στη χάραξη αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η υιοθέτηση «πράσινων» και βιώσιμων πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική αποτύπωση των διαδικασιών διαμετακόμισης και να αυξήσουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως προορισμού για «πράσινες» επενδύσεις στον τομέα των logistics.

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αποτελεί τον καταλύτη για την αύξηση της αποδοτικότητας και την παροχή προστιθέμενης αξίας, ενώ παράλληλα η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός των νομοθετικών και τελωνειακών διαδικασιών μπορεί να διευκολύνουν και να μειώσουν τον χρόνο και το κόστος των υπηρεσιών, και να ενισχύσουν τη θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο δείκτη υπηρεσιών logistics.

Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα και των διεθνών εταίρων. Με τις κατάλληλες επενδύσεις και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί σε έναν κρίσιμο παράγοντα στην περιοχή της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος intralogistics θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για την επίτευξη αυτού του στόχου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κέντρου στην παγκόσμια αγορά.

Μια δεκαετια αλλαγών και ανάπτυξης

Στην επόμενη δεκαετία, ο κλάδος αναμένεται να βιώσει σημαντικές αλλαγές, καθοδηγούμενες από την τεχνολογική εξέλιξη, τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, την αυξανόμενη ανάγκη για βιωσιμότητα και την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Η αυτοματοποίηση και η ρομποτική θα συνεχίσουν να επεκτείνονται, με τη χρήση Mobile Robots σε όλες τις επιμέρους εσωτερικές διαδικασίες, ενώ drones και αλγόριθμοι θα αναλάβουν τον εσωτερικό έλεγχο αποθεμάτων. Τεχνολογίες, όπως το Internet of Things (IoT), η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), και το blockchain, θα ενσωματωθούν περισσότερο στις διαδικασίες για βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας, ενώ παράλληλα η αυξανόμενη έμφαση στη βιωσιμότητα θα οδηγήσει σε περισσότερες «πράσινες» πρακτικές, όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και η πλήρης τροφοδοσία τους από ήπιες μορφές ενέργειας. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του e-commerce θα απαιτήσει πιο γρήγορες, πιο εξατομικευμένες και πιο αποδοτικές λύσεις εκπλήρωσης παραγγελιών.

Η ομαλή αντιμετώπιση των κρίσεων, των παγκόσμιων διαταραχών και του τεχνολογικού «τσουνάμι» μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και υιοθέτηση μιας διαφορετικής κουλτούρας, προσανατολισμένης στη συνεχόμενη εξέλιξη των δυνατοτήτων των ανθρώπων.

Στη Jungheinrich επενδύουμε σε πολλούς διαφορετικούς πυλώνες των intralogistics
καθώς η εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας επιβάλλει να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις επικείμενες προκλήσεις. Συγκεκριμένα επικεντρωνόμαστε:

Στην έρευνα συστημάτων ασύρματης φόρτισης για τα περονοφόρα μηχανήματά μας –τα οποία εντάσσονται στην ευρεία έννοια των EV (Electric Vehicles)- ώστε να επιτρέπουμε τη λειτουργία τους 24 ώρες το 24ωρο.

Στον τομέα των autonomous mobile robots (amr), τα οποία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία ιδιαίτερα σε αποθήκες εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορείου. Με την έρευνα στην τεχνολογία «σμήνους» (Swarm technology), όπου τα Robots κινούνται όλα μαζί σαν μια οντότητα, για την εκπλήρωση tasks με συνεχόμενη αλληλουχία.

Στην άμεση διασύνδεση μεταξύ περονοφόρων και λογισμικού διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management System), με αποτέλεσμα τη λειτουργία συστημάτων drive less (υποβοήθησης των χειριστών), ώστε να περιορίζονται σημαντικά οι χρόνοι εκπαίδευσης και να αυξάνεται κατακόρυφα η παραγωγικότητα.

Στην ένταξη των cobots (collaborative robots), ώστε να παρεμβάλλονται σε εργασίες που εκτελούνται από ανθρώπους, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση της χειρωνακτικής εργασίας.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Παρασκευή 22/03 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφία: Νίκος Μαλιάκος

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: