Μυτιληναίος ΑΕ: Αύξηση 10% του κύκλου εργασιών στο α’ τρίμηνο

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 41,1 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κατά 10% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της «Μυτιληναίος ΑΕ», το πρώτο τρίμηνο του 2018, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 360,7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένη βάση και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 προσαρμοσμένο (proforma) για λόγους συγκρισιμότητας: Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 76,9 εκατ. ευρώ έναντι 73,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (προσαρμοσμένη, για να αντικατοπτρίζει τα δικαιώματα μειοψηφίας, μετά τη συγχώνευση), καταγράφοντας αύξηση 10,3%. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,288 ευρώ έναντι 0,261 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η «Μυτιληναίος ΑΕ», στο πρώτο τρίμηνο του 2018, η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει επιδόσεις αντίστοιχα υψηλές με αυτές που έκλεισε το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας επιπλέον αύξηση μεγεθών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.