Πώς διαχειρίζονται οι Έλληνες τα χρήματά τους;

Πώς διαχειρίζονται οι Έλληνες τα χρήματά τους;
Photo: pixabay.com
Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι το "κλειδί" για την οικονομική μας ελευθερία.

Οι πολλαπλές κρίσεις που μας έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια, έχουν φέρει στο προσκήνιο τη σημασία του να μπορεί κανείς να παίρνει σωστές οικονομικές αποφάσεις, είτε αυτές αφορούν τη διαχείριση ενός νοικοκυριού, είτε ενός μεγάλου εταιρικού ομίλου.

Η ελλιπής γνώση βασικών οικονομικών αρχών και η αδυναμία εφαρμογής τους στην καθημερινή ζωή είναι ένας παράγων που ενισχύει τις ανισότητες. Αυτό καταδεικνύει έρευνα του ΟΟΣΑ για τον “χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό”. Μία δεξιότητα που επηρεάζει τόσο τις καθημερινές μας δραστηριότητες όσο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Γιατί είναι σημαντικός;

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κάθε σπιτιού που αφορούν την κατανάλωση, τον οικογενειακό προϋπολογισμό και την αξιολόγηση μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πίστωσης, δανείων, επενδύσεων και επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις προσωπικές μας χρηματοοικονομικές υποθέσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είμαστε σε θέση να δημιουργούμε και να τηρούμε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό, να παρακολουθούμε τα έξοδά μας, να θέτουμε χρηματοοικονομικούς στόχους και να αποδίδουμε προτεραιότητα στις δαπάνες μας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τα περιττά χρέη, μειώνεται το άγχος και επιτυγχάνονται πιο εύκολα οι χρηματοοικονομικοί και αποταμιευτικοί μας στόχοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιπλέον, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει να οργανώσουμε καλύτερα το μέλλον μας, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τη σημασία εννοιών όπως ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός, η ασφάλιση και ο προγραμματισμός της ακίνητης περιουσίας.

Αντίθετα, η έλλειψη χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μπορεί να μας κάνει ευάλωτους σε οικονομικές απάτες, ληστρικούς δανεισμούς ή άλλες χρηματοοικονομικές παγίδες. Έχοντας όμως ένα υψηλό γνώσης, μπορούμε να προστατευτούμε καλύτερα και να αποφύγουμε τις απάτες, να κατανοήσουμε τους κινδύνους και να λάβουμε πιο συνετές αποφάσεις για τα χρήματά μας.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για τον Χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των Ελλήνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: