Ρεβέκκα Πιτσίκα (CEO People for Business): Η επένδυση στους ανθρώπους θα φέρει κέρδη στους μετόχους 

Ρεβέκκα Πιτσίκα (CEO People for Business): Η επένδυση στους ανθρώπους θα φέρει κέρδη στους μετόχους 
Για την Ρεβέκκα Πιτσίκα «η πιο σημαντική ηγετική δεξιότητα στον 21ο αιώνα είναι η προνοητικότητα - η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της συνεχούς αλλαγής γύρω μας».

Η συνέντευξη που ακολουθεί δημοσιεύεται στην ειδική έκδοση CEO Initiative Book, στο πλαίσιο του CEO Initiative, που κυκλοφορεί στα περίπτερα μαζί με τo νέο τεύχος του Fortune.

Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO People for Business

Ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στη μετά την Covid εποχή;

Η βασική πρόκληση τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τις επιχειρήσεις είναι ο επαναπροσδιορισµός των προτεραιοτήτων: το πώς θα βρουν ισορροπίες συνταιριάζοντας ανάγκες µε προτεραιότητες. Το νέο µοντέλο εργασίας –είτε εξ ολοκλήρου αποµακρυσµένη εργασία είτε υβριδικό µοντέλο– είναι σίγουρα αυτό που η πλειονότητα των εργαζοµένων προτιµά. Όµως, πλέον και οι εργοδότες βρίσκουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε αυτό. Εδώ φαίνεται έντονη η ανάγκη για συγκεκριµένα συστήµατα µέτρησης της επίτευξης των στόχων και της απόδοσης – µια κουλτούρα διαφορετική, που απαιτεί σηµαντική αυτοϋποκίνηση, πειθαρχία, διαφορετικό τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας. Και, βέβαια, το µεγάλο ερώτηµα που γεννιέται είναι για πόσο θα έχουµε αυτό το µοντέλο εργασίας. Πόσο κοντά είναι η metaverse εποχή, που η συνεργασία θα µπορεί να γίνει µε την ψηφιακή ρεπλίκα του εργαζόµενου; Και θα είναι, τελικά, πιο αποδοτική;

Μπορεί το νέο μοντέλο εργασίας να συνεισφέρει στη δράση για το κλίμα και σε ποιον βαθμό η νέα γενιά υποψηφίων πιέζει για αλλαγή περιβαλλοντικής κουλτούρας;

Το νέο µοντέλο εργασίας, µε κάποιες ηµέρες αποµακρυσµένης εργασίας και κάποιες ηµέρες εργασίας µε φυσική παρουσία, δεν έχει φέρει αλλαγές µόνο στον τρόπο λειτουργίας και στο οικονοµικό µοντέλο των εταιρειών. Αντιθέτως, έχει συνεισφέρει και στη δράση για το κλίµα, µε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα να είναι θετικό από τον περιορισµό των µετακινήσεων και των άσκοπων επαγγελµατικών ταξιδιών. Η νέα γενιά όχι µόνο πιέζει για αλλαγή περιβαλλοντικής κουλτούρας, αλλά δίνει και το στίγµα: επιλέγει προϊόντα αλλά και εργοδότη µε βάση κυρίως το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωµα της εταιρείας, πιέζοντας έµµεσα για τις ανάλογες εταιρικές δράσεις. Σε ένα µέλλον που φαίνεται ότι επιφυλάσσει ανατροπές που θα σχετίζονται µε κρίσεις υγειονοµικές, µε την περιβαλλοντική κρίση, µε τη βιογενετική, µε την τεχνητή νοηµοσύνη, µε την τεχνολογία, η νέα γενιά δείχνει έµπρακτα µεγαλύτερη ευαισθησία.

Τι διαφορετικό φέρνει η PfB στην αγορά παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, όπου ηγετική θέση διατηρούν μεγάλοι πολυεθνικοί οργανισμοί;

Αυτό που µας διαφοροποιεί είναι ο τρόπος µε τον οποίο κάνουµε το όραµά µας πράξη. Δηµιουργούµε βιώσιµη και µετρήσιµη αξία για τους επαγγελµατίες και τις εταιρείες που µας εµπιστεύονται, καθοδηγώντας τους µε ενσυναίσθηση και κατανόηση των εργασιών τους ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και την προσέλκυση ταλέντου. Ταυτόχρονα, κάνουµε και εµείς πράξη τα όσα πρεσβεύουµε – γι’ αυτό και το 2020 πιστοποιηθήκαµε ως Great Place to Work από τον αντίστοιχο διεθνή οργανισµό, ενώ πρόσφατα ανανεώσαµε την πιστοποίηση και για το 2021.

Πού τοποθετείτε, άρα, το κέντρο βάρους της δραστηριότητάς σας ώστε να ενισχύσετε το αποτύπωμα της PfB στην ελληνική αγορά;

Ένα από τα θετικά της πανδηµίας είναι ο τρόπος αντίδρασης πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες επανακαθόρισαν τον ρόλο τους απέναντι στην κοινωνία, προβάλλοντας ένα πιο ανθρώπινο «πρόσωπο». Το ίδιο επιλέγουµε και εµείς. Πιστεύοντας ακράδαντα στην εκπαίδευση των νέων, από το 2020 στηρίζουµε οικονοµικά σπουδές κοριτσιών εκτός Αττικής, που φιλοξενούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα. Και θα συνεχίσουµε όσο µπορούµε – για έναν καλύτερο κόσµο, µε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελµατικής αποκατάστασης για όλους. Για έναν κόσµο όπου τα παιδιά µας θα είναι περήφανα να ζουν.

Σε ό,τι αφορά στην επαγγελµατική δραστηριότητα της PfB, επειδή πιστεύουµε στην εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, έχουµε επιλέξει τέσσερις πυλώνες στους οποίους επικεντρωνόµαστε:

  • Τη στρατηγική διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, ενισχύοντας την απόδοση µε δοµηµένα συστήµατα αξιολόγησης και στοχοθέτησης.
  • Την προσέλκυση και επιλογή επαγγελµατιών, υψηλόβαθµων στελεχών και µελών Δ.Σ.
  • Την ανάπτυξη και αξιολόγηση στελεχών και µελών Δ.Σ. εταιρειών.
  • Τη συµβουλευτική καριέρας σε στελέχη που αποχωρούν και η εταιρεία τους θέλει να τους παρέχει µια υπηρεσία που θα τους βοηθήσει ουσιαστικά στο επόµενο επαγγελµατικό τους βήµα.