Συνδέουν το ΕΣΠΑ με την τήρηση του Μνημονίου!

Συνδέουν το ΕΣΠΑ με την τήρηση του Μνημονίου!

Η Κομισιόν επεξεργάζεται σχέδιο «παγώματος» των κονδυλίων αν δεν εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα.

Σκληραίνει τη στάση της η Κομισιόν σχετικά με τα συμφωνηθέντα που πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα βάσει Μνημονίου και εκτός από τη διαπραγμάτευση για το χρέος, βάζει στο παιχνίδι ακόμα και το ΕΣΠΑ. Σε μια περίοδο που η εκταμίευση των κονδυλίων είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αναθερμανθεί η αγορά, επιχειρείται από την Κομισιόν να συνδεθεί η τήρηση του Μνημονίου με το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020! Κάτι τέτοιο θα θέσει υπό αμφισβήτηση την εκταμίευση των 13 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για την προσεχή επταετία, αν παρεκλίνει στο μέλλον η (όποια) κυβέρνηση από την ορθή εκτέλεση του προγράμματος

Χαρακτηριστικά όπως αποκαλύπτει μελέτη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), η οποία παραγγέλθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει θέμα της τις «πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να ανατρέψει τους όρους χορήγησης των κοινοτικών κονδυλίων και να θέσει ως κριτήριο, για τις χώρες που τελούν σε Μνημόνιο, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η μελέτη, ο νέος κανονισμός των διαρθρωτικών Ταμείων που επιχειρεί να επιβάλει από φέτος η Κομισιόν θα προβλέπει σύνδεση της χρηματοδοτήσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία με τη δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή των κρατών-μελών.

Η Επιτροπή θα μπορεί να ζητήσει από τα κράτη–μέλη, για τα οποία υπάρχει σύσταση του Συμβουλίου για υπερβολικό έλλειμμα ή χρέος (Άρθρο 126) ή τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) ή/και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), να τροποποιήσουν τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα επιχειρησιακά τους προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη μακρο-οικονομική προσαρμογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την πληρωμή μέρους ή και του συνόλου των πόρων για τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Ειδικά για χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς ενίσχυσης από τον EFSF και τον ESM, όπως η Ελλάδα, η Επιτροπή μπορεί επιπρόσθετα, χωρίς προηγούμενη πρόταση του κράτους-μέλους, να μεταβάλλει μονομερώς τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να αναστέλλει και την καταβολή πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, μετά από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου, εφόσον διαπιστώσει ελλιπή πρόοδο του προγράμματος προσαρμογής, ή εφόσον το ESM δεν εγκρίνει την εκταμίευση πόρων προς το δικαιούχο κράτο-μέλος.

Η Κομισιόν εμμένει σε αλλαγές στα εργασιακά και για την εκταμίευση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, θα απαιτείται η συμμόρφωση με πολιτικές που αφορούν στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση. Στο στόχαστρο μπαίνει και η στρατηγική για την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα στην ΕΕ, σύμφωνα με τη “Small Business Act”, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών στην αγορά εργασίας σύμφωνα με Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση κ.ο.κ.

Διαβάστε ακόμη: 

Πρώτα τα προαπαιτούμενα, μετά η εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ

Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις σκέφτεται το ΥΠΟΙΚ

Κατασχέσεις καταθέσεων χωρίς να ενημερώνεται ο οφειλέτης!