Τι κρύβουν τα νούμερα των σεναρίων για τα stress test των ελληνικών τραπεζών

Τι κρύβουν τα νούμερα των σεναρίων για τα stress test των ελληνικών τραπεζών

Πώς εκτιμά ο τραπεζικός κλάδος τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και τι έχει αλλάξει σε σύγκριση με το 2015.

 

Σε περίπου 1,5 μήνα από σήμερα, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το αποτέλεσμα των πανευρωπαϊκών stress test, καθώς διαθέτουν δικά τους μοντέλα προσομοίωσης. Αυτό εκτιμούν τραπεζικές πηγές, μετά την ανακοίνωση από τις εποπτικές αρχές των παραδοχών επί των οποίων θα διεξαχθούν οι έλεγχοι αντοχής.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ως όπλο τους ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι επί του παρόντος κυμαίνονται από 15% έως 18%, ενώ το γεγονός ότι δεν θα διεξαχθεί τεστ αντοχής στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού (AQR) είναι επίσης ενισχυτικό των αισιόδοξων εκτιμήσεων.

Ωστόσο οι παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου για την πορεία των τιμών στα ακίνητα χαρακτηρίζονται αρκετά σκληρές. Συγκεκριμένα, στο δυσμενές σενάριο εκτιμούν σωρευτική μείωση στην τριετία 2018-2020, 17,6% για τις κατοικίες και 17,4% στα εμπορικά, ενώ το πιο δύσκολο κομμάτι αφορά στις παραδοχές για τα εμπορικά ακίνητα. Στα τεστ αντοχής του 2015 οι παραδοχές στο ακραίο σενάριο εκτιμούσαν αθροιστικά πτώση 9,1%, ενώ στις νέες παραδοχές η πρόβλεψη για την επόμενη τριετία γίνεται πολύ δυσμενέστερη, με σωρευτική μείωση τιμών 17,4%. Ωστόσο η επιβάρυνση αυτή εξισορροπείται από την πιο ήπια προβολή έναντι του 2015, όπου προβλεπόταν σωρευτική μείωση 24,4% στις τιμές των κατοικιών. Το δυσμενές σενάριο του 2018 προβλέπει πτώση 17,6% και με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των ενεχύρων στο στεγαστικό αλλά και σε μεγάλο κομμάτι των κόκκινων δανείων προς πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι απλές κατοικίες, βελτιώνει τις παραδοχές.

Όπως σημειώνει η HSBC, όλες οι αποκλίσεις σε ΑΕΠ, ανεργία, τιμές ακινήτων κ.λπ. είναι μεγαλύτερες αυτή τη φορά έναντι του 2015. Ωστόσο, στο stress test του 2015 υπήρχε η ιδιαιτερότητα ότι το βασικό σενάριο ήταν κακό ενώ το δυσμενές χειρότερο, ενώ αντίθετα τώρα τα δεδομένα είναι πιο φυσιολογικά, με θετική δυναμική στο βασικό σενάριο και σοβαρή χειροτέρευση στο δυσμενές.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα δεδομένα έχουν βελτιωθεί μετά το 2015, κάτι που σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες πιθανότατα θα ξεπεράσουν τα εμπόδια. Για να οδηγεί σε μια εκτίμηση του πόσο διαχειρίσιμο είναι το stress test, η τράπεζα συγκρίνει δύο μεγέθη για κάθε μακροοικονομική μεταβλητή: τα εκτιμώμενα επίπεδα του 2017 υπό το δυσμενές σενάριο του 2015 και τα αποτελέσματα που απορρέουν για το 2020 με το δυσμενές σενάριο του 2018.

Στη σύγκριση το ΑΕΠ προκύπτει υψηλότερο κατά 4,3%, η ανεργία χαμηλότερη κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες, ο πληθωρισμός 1,6% χαμηλότερος, οι τιμές οικιστικών ακινήτων 1% μικρότερες και οι τιμές επαγγελματικών ακινήτων 9,2% πιο κάτω.

Οι τελευταίες δείχνουν να είναι ο μόνος δυνητικός κίνδυνος, αλλά η σχετική σημασία των συγκεκριμένων collateral δεν είναι αρκετή για να αποτελέσει απειλή για τον κλάδο. Όταν συγκρίνουμε, συνεχίζει η ανάλυση, τις εκτιμήσεις του stress test του 2015 με τα νέα σενάρια του 2018, οι τιμές επαγγελματικών ακινήτων καταλήγουν 9,2% χαμηλότερα στο τέλος του δυσμενούς σεναρίου, όταν ενσωματώσουμε τις πραγματικές κινήσεις στις τιμές από το 2015 έως το 2018.

Αν υποθέσουμε ότι όλα τα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) έχουν ενέχυρα σε επαγγελματικά ακίνητα, η συνολική σταδιακή επίδραση από τις χαμηλότερες τιμές μπορεί να είναι 133 μονάδες βάσης στο κεφάλαιο, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τρίτου τριμήνου. Αυτό δεν είναι σημαντικό, εκτιμά η HSBC, που παράλληλα σημειώνει ότι τουλάχιστον εν μέρει θα αντισταθμιστεί από τον χαμηλότερο σχηματισμό προβληματικού ενεργητικού ως αποτέλεσμα της υψηλότερης ανάπτυξης, της χαμηλότερης ανεργίας

Παράλληλα, οι Έλληνες τραπεζίτες σημειώνουν πως στα stress test του 2015 οι ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να καλύψουν σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών αναγκών, σπατάλησαν 7,5 ποσοστιαίες μονάδες από τους δείκτες τους. Σήμερα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι πολύ πιο ισχυροί, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Η EBA θα ανακοινώσει  τα αποτελέσματα τον Μάιο και ανάλογα με το κατά πόσο θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες, οι τράπεζες, θα έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος προκειμένου να καλύψουν τις όποιες ανάγκες είτε με ΑΜΚ είτε με εσωτερικές κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων τους.